Deel 2: LED there be light

De gloeilamp is eigenlijk geen lichtbron, maar een verwarmingselement dat ook wat licht uitstraalt.

Bovenstaande quote is natuurlijk niet op waarheid gebaseerd, maar is als grap bedoeld om duidelijk te maken dat gloeilampen zo inefficiënt zijn dat ze meer warmte dan licht produceren. Traditionele gloeilampen zetten slechts 20% van de gebruikte energie om in licht. De overige 80% van de elektriciteit gaat verloren als warmte. Gelukkig hebben we een lange weg afgelegd sinds de eerste lichtbronnen en de bijbehorende efficiëntie rates. De huidige Light Emitting Diodes of LED’s gebruiken ongeveer 85% minder elektriciteit dan conventionele gloeilampen. Het bovenstaande illustreert onmiddellijk waarom de keuze van de lichtbron een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van elke duurzaamheidsstrategie. Tot voor kort waren lichtkleur- en -richtingen van LED lampen vrij beperkt, maar ook hier zijn de mogelijkheden de laatste jaren hand over hand toegenomen.  

Enorme energiebesparing is niet de enige reden waarom LED de eerste keuze zou moeten zijn voor voor consumenten en bedrijven. LED lichtbronnen hebben een aanzienlijk langere  levensduur, met andere woorden, ze hoeven minder vaak vervagen te worden. Dus met LED bespaar je ook op energie van zowel de productie als de verwerking aan het einde van de levensduur van de lampen. In praktijk is LED een van de beste duurzaamheidsinvesteringen die een particulier of bedrijf kan doen, zowel wat betreft de kilo’s C02 die bespaard worden aan productie-uitstoot als de energie die nodig is om te verlichten.

Je denkt misschien dat overstappen op zonnepanelen of een andere duurzame energiebronnen een veel grotere impact heeft dan het overschakelen op LED verlichting. Dit is waar als je het relateert aan het  aanzienlijk hogere bedrag dat in deze sector wordt geïnvesteerd, maar dit betekent ook dat er aanzienlijk meer kosten nodig zijn voor de uitvoering van deze transitie. De conclusie is dat LED duidelijk de winnaar van de ROI op investeringen in duurzaamheid.

Om echt duurzamer te worden is de eerste stap ALTIJD het vinden van manieren om het energiegebruik te verminderen, in plaats van te zoeken naar manieren om meer energie te maken op een duurzame manier. ACS helpt klanten hierbij door efficiënte lichtbronnen aan te bieden, die minder stroomverbruik hebben. Neem contact met ons op om te zien hoe wij u kunnen helpen uw volgende evenement zo duurzaam mogelijk te maken.

Nieuws

Alles wat je wil weten over audiovisuele techniek – Deel 3

In een aantal interview sessies met onze technisch specialisten duiken wij wat dieper in de techniek.  Welke problemen en vragen van klanten komen zij vaak tegen in de dagelijkse praktijk? Daarbij wordt de nodige theorie niet geschuwd. Want soms is het nodig iets meer achtergrondinformatie te hebben om te kunnen begrijpen waarom voor een bepaalde oplossingen wordt gekozen.

We trappen de serie af met een interview met een van onze specialisten op het gebied van audio.

 

Onderwerp: Audio Technologie

Audio Deel 3

Bij events is in toenemende mate aandacht voor video, licht en aankleding. Het meest basic instrument dat ons qua techniek ter beschikking staat, namelijk geluid, is vaak een ondergeschoven kindje. Terwijl goede geluidskwaliteit van wezenlijk belang is voor het slagen van een evenement. Al heb je een spreker van het niveau TED X, als deze slecht te verstaan is voor het publiek op de achterste rijen dan is voor hen de presentatie bij voorbaat waardeloos. Aan onze specialisten vroegen wij wat er allemaal bij komt kijken om van een vergadering of conferentie een verstaanbaar succes te maken. We kijken hierbij nadrukkelijk naar de invloed van de akoestiek in een ruimte bij het overbrengen van spraak.

    1. Hoe worden speakers gebruikt in een ruimte?

Als we kijken naar de opstelling van speakersystemen dan zien we vaak dat er meerdere speakers al dan niet gegroepeerd of verdeeld over de lengte van de ruimte zijn geïnstalleerd. Hier zijn 2 redenen voor:

  1. Evenredige spreiding van het geluid door de ruimte.
  2. De gevolgen van vertraging van het geluid (de delay) reduceren.


Ad 1. Evenredige spreiding:
Voor een optimale beleving dekken we de gehele ruimte met een zo egaal mogelijk geluid. Daarbij zorgen wij ervoor dat de verstaanbaarheid overal van hoge kwaliteit is  op een voor alle deelnemers aangenaam volume. Bij het niet optimaal dekkend zijn van het geluid kan dit leiden tot het niet of moeilijk kunnen verstaan van de spreker, met vaak als gevolg vermoeidheid en irritatie bij de luisteraar. Dit geldt in het bijzonder voor luisteraars waarvan de gesproken taal niet de moedertaal is.

Ad 2. De gevolgen van vertraging van het geluid (de delay) reduceren:
De tijd tussen het vertrekken van het geluid bij de bron tot de aankomst bij de ontvanger is de delay tijd. Bij grotere afstanden tussen bron en ontvanger neemt de tijd tussen zenden en ontvangen toe. Dit kan leiden tot een situatie waarin zalen om een dekkend geluid te krijgen meerdere luidsprekers moeten worden gebruikt. In dat geval wordt er delay toegepast, feitelijk een (tijd-) correctie om te compenseren voor het verschil in afstand zonder hoorbaar neveneffect.

     2. Kan je een voorbeeld geven van hoe delay wordt toegepast in een zaal?

Een zaal is om het geluid dekkend te krijgen in 3 zones opgedeeld. Vooraan, bij het podium is zone 1, het middengedeelte zone 2 en achter in de zaal zone 3. Alle 3 de zones hebben een set speakers voor de dekking van de gehele ruimte. Als men geen delay zou toepassen lekt het geluid van zone 1 door in zone 2. Omdat de afstand van de weergevers /speakers tot aan de ontvanger in zone 2 langer is dan die van de speakers in zone 1, komt het geluid vertraagd aan. Dit is niet alleen storend maar ook verwarrend voor de ontvanger. Om te zorgen dat het geluid in alle 3 de zones tegelijk aankomt wordt er een delay van enkele milliseconden toegepast, precies voldoende om geen storende ‘dubbelingen’ van geluid te horen.

     3. Wat ook vaak genoemd wordt in verband met audio is het woord frequentie. Wat is dat precies?

Als geluid wordt gezien als een golf, dan is een frequentie de tijd tussen de golven. De tijd tussen de golven bepaalt de verschillende toonhoogtes in geluid, uitgedrukt in trilling per seconde: Hertz. Eén Hertz komt dan ook overeen met 1 trilling per seconde.  Echter als geluidstechnici het hebben over frequenties dan refereren we meestal aan de extremen, een laag geluid, bv de brom van een motor/basdreun of hoog geluid zoals (gruwel!) de boor van de tandarts. Alles wat tussen hoog en laag in valt noemen we het ‘mid’. Hoewel het frequentiebereik in minimum én maximum per persoon verschilt valt het menselijke spraak vrijwel volledig in het ‘mid’ spectrum. Frequenties in een geluidsgolf kan je makkelijk visualiseren door naar de vibraties van de conus van een speaker te kijken. Bij lage tonen zal de conus minder vaak vibreren maar grotere bewegingen maken en bij hoge tonen zijn de vibraties sneller na elkaar en de bewegingen kleiner.

Wij zijn heel nieuwsgierig of jullie nog specifieke vragen hebben over geluid!
Stel ze ons en wij zullen ze in een volgende post beantwoorden. Voor advies kan je ons natuurlijk ook altijd via email of telefonisch bereiken.

Nieuws

Interview -Vincenzo Fornoni (Project Manager Sustainability)

Vincenzo Fornoni is de nieuwe Project Manager Sustainability bij ACS. In dit interview vertelt hij hoe hij duurzaamheid ziet binnen ACS en in de meeting industrie in het algemeen.

Leeftijd: geboren in 1993

Functie: Project Manager Sustainability

Aantal jaren in dienst bij ACS: sinds februari 2022

     1. Hoe is interesse voor duurzaamheid begonnen?

Een van de eerste keren dat ik me bewust werd van mijn interesse voor duurzaamheid was tijdens een gesprek met mijn vader toen ik een jaar of zes was. Ik hoorde iets over de opwarming van de aarde en suggereerde dat we heel veel koelkasten met de deuren open moesten zetten om dit tegen te gaan. Ik weet nog goed dat ik een bepaalde dreiging voelde en begreep dat de manier waarop wij leven onze wereld bedreigt.

Sinds dit moment wist ik dat ik een bijdrage wilde gaan leveren aan de oplossing van dit probleem. Naarmate ik ouder werd, ben ik mij meer bewust geworden van de enorme invloed die het bedrijfsleven heeft op onze maatschappij. Mede daarom koos ik voor de studierichting ‘Business Administration’ en daarna ‘Organizational Innovation and Entrepreneurship’. Ik voelde de behoefte om te begrijpen hoe ik kon bijdragen aan een bedrijfscultuur die onderdeel is van de oplossing en niet van het probleem van klimaatsverandering.

     2. Welke relevante werkervaring neem je mee naar ACS?

Ik neem niet alleen een frisse blik mee op een industrie die momenteel nog een beetje voorzichtig lijkt om concrete stappen te nemen op het gebied van duurzaamheid, maar ik neem ook de nodige ervaring mee. Voor ACS heb ik drie jaar als Sustainability Consultant gewerkt, waarbij ik MKB’ers hielp om energie te besparen. In deze rol leerde ik dat duurzaamheid in bijna alle gevallen een ander woord is voor efficiëntie.

De audiovisuele industrie is aan de ene kant heel duurzaam omdat materialen worden verhuurd in plaats van dat elke keer opnieuw materiaal geproduceerd worden. Aan de andere kant betekent dit wel dat er transport nodig is. Dit is waar audiovisuele bedrijven grote slagen kunnen slaan: door met met lokale leveranciers te werken kan er veel uitstoot worden bespaard.

En tenslotte breng ik veel enthousiasme mee natuurlijk. We moeten een aantal  gedurfde stappen gaan zetten en daarvoor is het belangrijk om mensen in een vroeg stadium ‘mee’ te krijgen. Tot nu toe merk ik dat mijn collega’s binnen ACS dit enthousiasme met mij delen. Ik weet zeker dat we in de komende maanden al de eerste mooie resultaten gaan zien van de ambitieuze doelen die we hebben gesteld.

     3. Waarom is het volgens jou belangrijk voor ACS en de meeting industrie om meer aan duurzaamheid te doen?

Het is inmiddels overduidelijk hoe belangrijk het is om klimaatsverandering zo veel mogelijk in te perken. Gezien de enorme uitdaging hiervan kan geen enkele industrie achter blijven. Dit zien we ook door bijvoorbeeld de steeds strenge eisen die overheden en klanten stellen.

Voor ACS is het simpelweg een logische volgende stap. We staan bekend om de kwaliteit en innovatieve oplossingen die we bieden. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij ook op dit gebied de standaard zetten.

     4. Waar kan ACS op dit moment snelle verbeteringen doorvoeren?

Op dit moment kijken we vooral naar het implementeren van slimmere manieren van transport. Nogmaals, een groot gedeelte van de uitstoot binnen de audiovisuele dienstverlening zit in het transporteren van goederen en mensen. Door dit daar waar mogelijk te reduceren kunnen wij de CO2 uitstoot direct verminderen.

     5. Zijn er aspecten die relevant zijn voor zowel de nationale als internationale markt?

Tijdens de covid pandemie hebben we gezien dat de evenementindustrie is veranderd. We werden genoodzaakt om (veel) meer digitaal te werken en hybride evenementen zijn daardoor veel belangrijker geworden. In het begin waren mensen blij dat ze flink wat reistijd konden besparen door thuis te werken. Echter, we misten allemaal enorm het persoonlijke en fysieke element. Een evenement is natuurlijk meer dan alleen een presentatie van een spreker. Nu we meer fysiek mogen doen zullen hybride evenementen belangrijk blijven. ACS zal ook deze markt blijven bedienen met innovatieve oplossingen waardoor overall minder reiskilometers zullen worden gemaakt.

Daarnaast kijken wij waar mogelijk naar opties voor elektrisch transport. Dat is gezien de huidige stand van de techniek met name voor de nationale markt opportuun.

     6. Ben je van plan om de impact te gaan meten?

Ik geloof heel erg in data gedreven besluitvorming. Daarom is het heel belangrijk dat we een nulmeting doen van hoeveel CO2 we momenteel uitstoten. Op het moment dat we hier inzicht in krijgen, kunnen we kijken naar hoeveel we reduceren door anders te gaan werken en wat voor kosten daar aan verbonden zitten. Door hier transparant over te zijn kunnen met onze klanten om tafel om te kijken welke oplossing het meest interessant is.

7. Hoe zie je de rol van leveranciers en klanten in relatie tot duurzaamheid?

We zien een trend waarbij klanten steeds hogere eisen stellen aan de producten en services die ze afnemen. Dit is voor onze branche niet anders. Ondanks dat deze industrie op het gebied van duurzaamheid nog in de startfase zit, denken we dat ook hier de komende jaren de standaarden snel omhoog gaan. Dit is een kans voor ACS om ook op dit gebied leiderschap te tonen en duurzaamheid een belangrijk element te maken van de hoogwaardige oplossingen die ze bieden.

8. Wat kun je over jezelf delen zodat mensen jou beter leren kennen?

Ik ben gepassioneerd om een positieve impact op onze planeet te maken. Ondanks dat de opdracht soms onmogelijk groot lijkt, heeft de pandemie laten zien hoe snel ecosystemen kunnen herstellen op het moment dat we anders met ze omgaan. Dit biedt voor mij persoonlijk hoop. We hebben echter geen tijd te verliezen! Elke stap die we nemen om minder uit te stoten is essentieel.

Nieuws

Alles wat je wil weten over audiovisuele techniek – Deel 2

Echo

In een aantal interview sessies met onze technisch specialisten duiken wij wat dieper in de audiovisuele techniek. Wij wilden graag weten welke vragen en problemen van klanten zij vaak tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Daarbij gaan we de nodige theorie niet uit de weg. Want soms is het nodig iets meer achtergrondinformatie te hebben om te kunnen begrijpen waarom voor een bepaalde oplossing wordt gekozen.

We trappen de serie af met een interview met een van onze specialisten op het gebied van audio.

Onderwerp: Audio Technologie

Audio Deel 2

Bij events is in toenemende mate aandacht voor video, licht en aankleding. Het meest basic instrument dat ons qua techniek ter beschikking staat, namelijk geluid, is vaak een ondergeschoven kindje. Terwijl goede geluidskwaliteit van wezenlijk belang is voor het slagen van een evenement. Al heb je een spreker van het niveau TED X, als deze slecht te verstaan is voor het publiek op de achterste rijen dan is voor hen de presentatie bij voorbaat waardeloos. Aan onze specialisten vroegen wij wat er allemaal bij komt kijken om van een vergadering of conferentie een verstaanbaar succes te maken. We kijken hierbij nadrukkelijk naar de invloed van de akoestiek in een ruimte bij het overbrengen van spraak.

    1. Je hebt het over nagalm. De meeste mensen zijn meer bekend met het woord echo. Is er een verschil?

Ja, nagalm en echo zijn niet hetzelfde. Het verschil zit hem in de tijd die het duurt voordat het geluid weer aankomt bij de bron. Galm komt binnen 0,1 seconde weer terug bij de bron alles meer dan 0,1 seconde noemen we echo.

     2. Als het over geluid in ruimtes gaat, valt ook vaak het woord akoestiek. Wat is dat dan?

Onder akoestiek verstaan we de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Als er wordt gezegd “deze ruimte heeft een slechte akoestiek”, dan wordt bedoelt dat de eigenschappen van de ruimte niet de meest ideale zijn voor het gebruik dat men voor ogen heeft. Dat kan gelden voor bijvoorbeeld een stadion, maar ook voor een kerk, een collegezaal of een ruimte in een hotel waar vergaderingen worden gehouden. Daarbij moet worden opgemerkt dat er een groot verschil is tussen de akoestische prestaties afhankelijk van het gebruik. Een concertzaal is voor onversterkte instrumentweergave uitstekend geschikt, maar zonder aanpassingen niet voor het houden van een rockconcert. Poppodia en discotheken zijn juist ingericht op maximale geluidsabsorptie en daarmee in basis niet geschikt voor klassieke weergave.

     3. Hoe kan je in de akoestiek van een ruimte aanpassen?

Het behandelen of de manipulatie/bewerken van de akoestiek van een ruimte kan op verschillende manieren worden gedaan:

  • Fysiek: het aanpassen of her-configureren en bewerken van de ruimte bv. door het aanbrengen van dempende of juist reflecterende materialen, het verlagen van een plafond of het verplaatsen van de positie van podium en/of luidsprekers.
  • Kunstmatig, door middel van apparatuur die het geluid kan bewerken. Door het gebruik van signaalfilters die worden ingesteld in de geluidsmengtafel worden op frequentieniveau aanpassingen gedaan. De frequentie (golflengte van het geluid) die akoestisch onwenselijke effecten heeft kan zeer nauwkeurig worden uitgefilterd om tot een goede weergave te komen.

     4. Kan je als AV-bedrijf fysieke aanpassingen doen aan in de ruimte van de klant?

Dat kan, afhankelijk van de specifieke situatie zijn er overal oplossingen toe te passen. ACS is specialist in het bouwen van tijdelijke congreszalen in beurshallen en heeft daardoor een vergaande invloed op de fysieke eigenschappen van deze ruimten. De positie van het podium, luidsprekers, ophangen van geluidwerende gordijnen, het neerleggen van tapijt en het plaatsen van gestoffeerde stoffen, zorgen dat reflecties kunnen worden gereduceerd.

     5. Hoe kan je zorgen dat stemgeluid voor iedereen in een ruimte goed hoorbaar is?

De audio technicus heeft meerdere middelen tot zijn beschikking waar hij stemgeluid mee omzet, versterkt en verfijnt.
De belangrijkste middelen zijn de mengtafel, de equalizer en de versterker.

  • De mengtafel is, na de microfoon, het eerste stadium waar het geluid wordt bewerkt. Hier wordt een eerste versterking en verfijning aangebracht, dit gebeurt specifiek per bron (= de oorsprong van het signaal).
  • Daarna worden in de mengtafel alle bronnen gemixt tot 1 signaal, het mastersignaal. Dit signaal gaat vervolgens door een equalizer waarmee het signaal specifiek voor deze ruimte wordt aangepast.
  • Tenslotte gaat het signaal door een versterker; hier kan men eventueel per luidspreker(-groep) het volume aanpassen.

Wij zijn heel nieuwsgierig of jullie nog specifieke vragen hebben over geluid!
Stel ze ons en wij zullen ze in een volgende post beantwoorden. Voor advies kan je ons natuurlijk ook altijd via email of telefonisch bereiken.

Nieuws

Alles wat je wil weten over audiovisuele techniek – Deel 1

In een aantal interview sessies met onze technisch specialisten duiken wij wat dieper in de audiovisuele techniek. Wij wilden graag weten welke vragen en problemen van klanten zij vaak tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Daarbij gaan we de nodige theorie niet uit de weg. Want soms is het nodig iets meer achtergrondinformatie te hebben om te kunnen begrijpen waarom voor een bepaalde oplossing wordt gekozen.

We trappen de serie af met een interview met een van onze specialisten op het gebied van audio.

 

Onderwerp : Audio Technologie

Audio Deel 1

Bij events is in toenemende mate aandacht voor video, licht en aankleding. Het meest basic instrument dat ons qua techniek ter beschikking staat, namelijk geluid, is vaak een ondergeschoven kindje. Terwijl goede geluidskwaliteit van wezenlijk belang is voor het slagen van een evenement. Al heb je een spreker van het niveau TED X, als deze slecht te verstaan is voor het publiek op de achterste rijen dan is voor hen de presentatie bij voorbaat waardeloos. Aan onze specialisten vroegen wij wat er allemaal bij komt kijken om van een vergadering of conferentie een verstaanbaar succes te maken. We kijken hierbij nadrukkelijk naar de invloed van de akoestiek in een ruimte bij het overbrengen van spraak.

    1. Laten we beginnen bij het begin: een technicus heeft het niet over geluid maar over audio. Wat betekent audio?

Het woord audio komt het Latijn en betekent letterlijk vertaald “ik hoor”.  In ons dagelijks taalgebruik wordt audio vooral gebruikt voor alles wat de omzetting van geluid in een elektrisch signaal betreft. Dit kan zowel in analoge als digitale vorm zijn. De conversie van geluid naar een elektrisch signaal kan bijvoorbeeld via een microfoon; deze zet via een membraam de geluidsgolf om naar een elektrisch signaal. Dat signaal wordt vervolgens verwerkt door een geluidsmengtafel, versterker en uiteindelijk hoorbaar gemaakt door luidsprekers.

     2. Hoe bepalen jullie welke audioapparatuur nodig is op een locatie?

Heel belangrijk is dat we eerst kijken naar de ruimte waar het evenement plaats vindt. Als we een ruimte nog niet kennen wordt altijd eerst een ‘site visit’ gepland. We kijken naar de afmetingen van de ruimte en van wat voor materialen er gebruikt zijn voor de aankleding en het meubilair.  Natuurlijk is het essentieel om te weten wat er gaat gebeuren tijdens het event. Dat is eigenlijk de eerste vraag die gesteld moet worden. Gaat het om een muzikale opvoering, wordt er gezongen of zijn er alleen presentaties? Om hoeveel sprekers gaat het, hoeveel deelnemers worden er verwacht. Worden er vragen gesteld vanuit de zaal etc. Bij spraak worden er veel minder frequenties gebruikt dan bijvoorbeeld in een muzikale opvoering. Dat is allemaal van belang voor de apparatuur die wij uiteindelijk mee zullen nemen.

     3. Waarom klapt een audiotechnicus bij het betreden van een ruimte vaak in zijn handen?

Met deze simpele handeling krijgt de technicus een idee hoe de nagalm van de ruimte is. Op het moment dat een geluidsgolf in aanraking komt met gladde en harde objecten, wordt een deel hiervan weerkaatst of gereflecteerd. Een deel van het geluid wordt geabsorbeerd; dit gebeurt met name door zachte materialen zoals gordijnen en tapijt. Het geluid dat overblijft blijft als reflectie in de ruimte “hangen”, dit noemen we nagalm. Door in zijn handen te klappen krijgt de technicus dus al een gevoel hoe geluid zich in de betreffende ruimte gedraagt.

     4. Zijn er meer geavanceerde manieren op te checken hoe geluid zich gedraagt in een ruimte?

Om een optimaal advies te kunnen geven aan de klant wordt er voor de grotere zalen altijd een “audio shoot” gemaakt. Hiervoor worden verschillende programma’s gebruikt die nauwkeurig uitrekenen hoe de spreiding/verdeling is van de speakers in een bepaalde ruimte. Dit wordt als hulpmiddel gebruikt om te bepalen welke opstelling en type speaker het beste kan worden gebruikt. Voor een congres zijn hier andere doelstellingen dan bij een pop concert. Het uitgangspunt is dat iedereen in een zaal zoveel mogelijk de zelfde beleving heeft tijdens het evenement, ongeacht waar men zich bevindt in de zaal. Tijdens de bouw van een evenement wordt er na het plaatsen van de speakers vervolgens met een analyzer gecontroleerd of de doelstelling is gehaald. Eventueel kan er dan nog worden bijgesteld. Tevens wordt er tijdens het meten gekeken of de verschillende speakers op elkaar zijn afgestemd qua tijd en wordt er doormiddel van delay eventueel bijgestuurd.

Dit was het eerste deel over audio. Houdt de website in de gaten voor het vervolg op deze tekst.

Wij zijn heel nieuwsgierig of jullie nog specifieke vragen hebben over geluid!
Stel ze ons en wij zullen ze in een volgende post beantwoorden. Voor advies kan je ons natuurlijk ook altijd via email of telefonisch bereiken.

Nieuws

ACS ook de komende jaren Preferred Supplier van RAI Amsterdam

Donderdag 15 april 2021 werd het contract getekend waarmee RAI Amsterdam en ACS audiovisual solutions hun partnership de komende jaren voortzetten.

ACS begon ruim 40 jaar geleden als (technische) afdeling van RAI Amsterdam. Na een management buy-out in 2004 continueerde ACS de samenwerking met de RAI als Preferred Supplier voor audiovisuele, en ICT diensten.

Speciaal voor dit moment werd gebruik gemaakt van de tijdelijke studio die ACS in het Amtrium faciliteert. Deze studio wordt gebruikt voor live presentaties, interviews en panel discussies voor online events vanuit de RAI. Ook is ACS één van de partners in ‘The Stage is Yours’ het plug and play concept waarbij 1.100 mensen volledig coronaproof kunnen samenkomen voor hun evenement of congres in hal12.

“Met ACS audiovisual solutions kunnen wij hoge kwaliteit audiovisuele ondersteuning en tijdelijke zalenbouw aanbieden aan onze klanten. Naast de audiovisuele faciliteiten zijn daar natuurlijk ook de digitale oplossingen, die vooral het laatste jaar een enorme vlucht hebben genomen en waarbij de ondersteuning van ACS voor ons erg belangrijk is. Wij kijken uit naar de continuering van de samenwerking”.

Maurits van der Sluis
COO RAI Amsterdam

“ACS is trots op de jarenlange samenwerking met RAI Amsterdam en wij zijn heel blij dat wij dit partnership wederom mogen continueren. Een aantal bijzondere momenten in de toekomstige samenwerking met de RAI liggen al vast: een aantal grote internationale congressen, waar ACS jaarlijks mee samenwerkt, die de komende jaren in de RAI plaatsvinden.  Deze congressen betekenen een enorme boost voor Amsterdam en de congres- en hospitality branche”.

Jessica Ylstra
Manager Director ACS


Fotografie: Jan Buteijn


Voor meer informatie:
ACS audiovisual solutions
Anneke Postma, Manager Marketing & Communication
a.postma@acsaudiovisual.com
tel. +31 20 6069340
www.acsaudiovisual.com

Een succesvol event opzetten?

Zoekt u een audiovisuele partner die u volledig kan ontzorgen? Neem direct contact op met een van onze specialisten.

Nieuws

Rotterdam Ahoy tekent contract met ACS audiovisual solutions

Rotterdam, 24 maart 2021

Vandaag werd door Jolanda Jansen van Rotterdam Ahoy en Jessica Ylstra van ACS audiovisual solutions het contract ondertekend waarmee ACS de preferred supplier wordt voor de verhuur van AV faciliteiten in de grote zalen van het gloednieuwe Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC).

ACS was de afgelopen twintig jaar al preferred supplier voor audiovisuele oplossingen van het voormalige Congres & Vergadercentrum van de Rotterdamse accommodatie. Dat het partnership ook doorgezet zou worden voor het nieuwe Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC), is dan ook de wederzijdse bevestiging van succesvolle samenwerking en synergie.

Jolanda Jansen, Algemeen Directeur van Rotterdam Ahoy: “Gedurende een uitgebreide marktconsultatie en tenderprocedure heeft ACS ons op alle fronten overtuigd. Zij zijn in het verleden een betrouwbare en proactief meedenkende partner gebleken en wereldwijd erkend expert op het gebied van audiovisuele middelen voor o.a. grootschalige congressen. Wij maken ook in de toekomst graag gebruik van hun kennis en expertise en innovatieve oplossingen die onze klanten tijdens hun events zullen ondersteunen en ontzorgen.”

Jessica Ylstra, managing director ACS audiovisual solutions: “ACS heeft veel ervaring in de realisatie van grote congressen in binnen- en buitenland en heeft een uitgebreid netwerk, wat wij zeker zullen inzetten om nieuwe events binnen te halen voor het RACC. We zijn zeer content met de lange samenwerking met Ahoy, waarin wij volop ruimte krijgen om mee te denken, zodat wij garant kunnen staan voor de beste oplossingen.”

Het internationale RACC telt 35 zalen, prachtige foyers en exporuimtes. Daarmee is het flexibel inzetbaar voor een brede variëteit congressen en vergaderingen, van een groot internationaal congres tot een zakelijk meeting in kleine setting. In 2020 openden ook de deuren van RTM Stage. Een unieke zaal binnen de nieuwbouw. Niet alleen is het een state of the art concertzaal met een capaciteit van ruim 7.800 personen, tevens is de zaal in een mum van tijd om te toveren tot de grootste theaterzaal /auditorium van Nederland met ruim 2.800 stoelen en een XL seated variant met 4.000 stoelen.

Voor meer informatie:
ACS audiovisual solutions
Anneke Postma, Manager Marketing & Communication
a.postma@acsaudiovisual.com
tel. +31 20 6069340
www.acsaudiovisual.com

management_Ahoy-ACS_in front of building

Een succesvol event opzetten?

Zoekt u een audiovisuele partner die u volledig kan ontzorgen? Neem direct contact op met een van onze specialisten.

Nieuws

Bereken eenvoudig de ideale kijkafstand voor uw bezoekers

Het gebruik van schermen tijdens een congres of evenement is al decennia jaren niet meer weg te denken, of ze nu dienen voor weergave van presentaties, digitale posters, bewegwijzering of afkijkschermen voor presentatoren. Toch is nog steeds een veel voorkomend probleem dat de informatie op die schermen niet altijd even goed leesbaar is voor bezoekers. Dat komt vaak doordat de afstand van het scherm ten opzichte van de bezoeker te groot is, waardoor kleine details slecht zichtbaar zijn. Dat is zonde, want zo komt belangrijke informatie misschien niet over. Gelukkig is dat probleem gemakkelijk te voorkomen; er bestaat namelijk een formule die precies uitrekent wat het ideale schermformaat is voor de kijkafstand van uw bezoekers.

Naast dat het belangrijk is om niet te ver van een scherm te zitten, kijkt een scherm van te dichtbij ook niet prettig. Vroeger werd vaak gezegd dat te dicht op een scherm zitten slecht is voor de ogen en het beeld wordt er ook niet mooier op. Tegenwoordig gaat dat minder op. De nieuwste schermen hebben een veel scherper beeld, ook van dichtbij. Te dichtbij is esthetisch gezien echter nog steeds niet goed, dan zie je de pixels (beeldpunten) zitten en heb je nog steeds minder mooi beeld, maar echt schadelijk is het niet meer. De aanbevolen kijkafstand tot het scherm is dus zowel afhankelijk van de beelddiagonaal als de resolutie. De meest gangbare resoluties lichten we hieronder toe.

tv-kijkafstanden_001

Full HD

Vrijwel iedere nieuwe display heeft tegenwoordig een minimale resolutie van 1920 pixels x 1080 pixels, ook wel Full HD genoemd. Wil je de optimale afstand uitrekenen voor een display of projectiescherm met Full HD resolutie dan kun je in principe de hoogte van het beeld in centimeters vermenigvuldigen met factor 6,5. Toch is er nog een derde factor van invloed op de kijkafstand, namelijk de content die zal worden weergegeven op het scherm. Zo maakt het absoluut verschil of het gaat om een PowerPoint presentatie, één of meerdere PiP (Picture-in-picture) beelden of enkel het uitvergroten van de spreker. In het laatste geval kun je bijvoorbeeld gerust een paar extra meter van het scherm zitten. In dat geval is 8x de breedte van het scherm in centimeters de vuistregel die ACS hanteert. Zitten uw bezoekers dus verder verwijderd van het scherm dan de ideale kijkafstand, dan is een groter scherm wenselijk.

 

4K

Zo heeft een 4K scherm bijvoorbeeld een viermaal hogere resolutie dan één met Full HD kwaliteit. Een hogere resolutie betekent meer pixels per cm2. Hierdoor zit er minder ruimte tussen de individuele lampjes, wat ervoor zorgt dat een 4K scherm van dichtbij veel scherper oogt. Zitten de deelnemers vlakbij een (groot) scherm, dan adviseren we een scherm met een hogere resolutie.

Op relatief grote afstand is het verschil echter verwaarloosbaar en komt de toegevoegde waarde van de extra pixels te vervallen. Hetzelfde geldt voor schermen met nog hogere resoluties zoals 8K.

Voor zowel 4k als 8k weergave geldt dat al het materiaal dat wordt vertoond opgemaakt moet worden in deze hoge resolutie en de bron (doorgaans laptop of mediaserver) dit signaal ook kan aanleveren.

 

Delayscherm(en)

Mocht een zaal van dermate omvang zijn dat het benodigde formaat scherm voorin de zaal moeilijk te realiseren is, dan zijn een of meerdere delayschermen een eenvoudige en betaalbare oplossing. Een delayscherm is een scherm dat wordt gebruikt om datgene wat voorin de zaal wordt getoond weer te geven voor toeschouwers die te ver van de oorspronkelijke bron worden geacht. Qua kijkafstand gelden dezelfde regels als hierboven. Kijk dus goed naar het formaat en de resolutie van het scherm en de content die zal worden getoond. Probeer een goede balans te vinden tussen wat ideaal en comfortabel is!

ESMO19_by_Rodrigo_Stocco_0016

Een succesvol event opzetten?

Zoekt u een audiovisuele partner die u volledig kan ontzorgen? Neem direct contact op met een van onze specialisten.

Nieuws

Interview – Marianne van Prooijen (Personeelsplanner)

ABF140918_0022

Zo nu en dan interviewen we een medewerker van ACS. Op deze manier vertrouwen wij erop u een beter beeld te geven van onze mensen. We stellen hen zowel werkgerelateerde als persoonlijke vragen. Deze keer was het de beurt aan onze Personeelsplanner Marianne van Prooijen.

 

Leeftijd: 52

Functie: Personeelsplanner

Aantal jaren werkzaam voor ACS: 21 jaar

     1. Wat deed je voor je bij ACS kwam?

Voor ik bij ACS kwam te werken, werkte ik als planner bij Skala, een verhuurbedrijf dat tv’s, pc’s en witgoed verhuurt aan particulieren. Het was mijn taak om alle gemaakte afspraken voor heel Nederland te vertalen naar een logische route voor onze bezorgers.

     2. Welke drie eigenschappen maken jou een goede Personeelsplanner?

Ik ben stressbestendig, een echte teamplayer en goed in het bedenken van creatieve oplossingen.

     3. Wat is de voornaamste reden dat je voor ACS bent komen te werken?

Een collega van Skala is voor toenmalig Video Schaay gaan werken en daar werd nog een planner gezocht. Hij heeft mij daar in contact gebracht en een jaar nadat ik bij Video Schaay kwam te werken, werden ze overgenomen door ACS. Ik heb dus niet bewust voor ACS gekozen, maar tot de dag van vandaag heb ik er geen moment spijt van gehad!

     4. Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit?

Mijn dagen zijn nooit hetzelfde, maar er zijn een aantal vaste punten op de dag:

Ik start gewoonlijk met een kopje thee en het scannen van mijn mail, op zoek naar spoedberichten om alle laatste wijzigingen te verwerken.

  • 10:00 uur – intern transport voor overmorgen aanvragen
  • 12:00 uur – operatiebonnen voor de volgende dag printen
  • 16:00 uur – planning mailen.

Alle tijd ertussen besteed ik aan het inplannen voor de dagen daarop, het verwerken van inkooporders en het afhandelen van alle vragen van klanten en collega’s.

     5. Waar haal jij de meeste voldoening uit tijdens werk?

Ik haal de meeste voldoening uit mijn werk als de hele planning loopt zoals je het vooraf uitgedacht hebt. Zeker als er nog ruimte overblijft voor alle “verrassingen”,  waarvan je weet dat ze elke dag weer langskomen.

     6. Wat is het meest uitdagende project waar je tot op heden voor bent komen te staan? En hoe heb je dit aangepakt?

Bij de nationale vestigingen zijn de opdrachten de laatste jaren groter en complexer geworden. Het alleen maar afgeven en ophalen, zoals we dat jaren terug deden is verleden tijd.

We doen nu ook meerdere back-to-back klussen, wat inhoudt dat er aan het begin van de week een maximale opstelling wordt opgebouwd waar een aantal  evenementen achter elkaar gebruik van maken door tussentijds steeds een kleine ombouw uit te voeren. Elke klus kent vaak een eigen Floormanager, dus in samenspraak met de Floormanagers teams inplannen en de flow van de hele week kloppend hebben en houden, is voor mij persoonlijk telkens weer een grote uitdaging.

     7. Wat is tot dusver je beste herinnering aan ACS?

Ik denk dat dat dan toch de momenten zijn in tijden van superdrukte, wanneer nogmaals duidelijk wordt wat voor hecht team we zijn. Iedereen springt altijd bij om elkaar te helpen. We houden oog op elkaar en zorgen dat niemand “verdrinkt”  in werkdruk.

     8. Waarom zou jij werken bij ACS aanbevelen?

Geen dag is hetzelfde en je komt te werken in een leuk team van mensen, die graag een stap extra voor elkaar zetten.

     9. Waar word je buiten werkuren erg blij van?

Ik houd erg van een lekker hapje en drankje doen buiten de deur, maar rustig op de bank een boek lezen ben ik ook dol op.

     10. Wat moet men verder echt van jou weten?

Naast mijn werk ben ik ook vrijwilliger voor het Nederlandse Rode Kruis afdeling Rotterdam Rijnmond. ACS geeft mij de ruimte om dit te kunnen doen en dat is erg fijn. Ik ben daar teamleider voor evenementenhulpverlening en lid van het NoodHulpTeam+, die bij grote calamiteiten opgeroepen kunnen worden.

In deze corona tijden is mijn inzet voor Rode Kruis iets anders ingevuld. Ik doe nu de coördinatie voor de ondersteuning van verpleegtehuizen. Hier gaan vrijwilligers helpen op de corona-afdelingen. Ze ondersteunen de verpleging door bewoners te helpen met eten en drinken, een luisterend oor te bieden en bijvoorbeeld via Facetime contact te leggen met familie.

Elke maandag ben ik als Teamleider Rode Kruis in het Ikazia ziekenhuis aanwezig om over de dag verspreid 30 vrijwilligers aan te sturen bij ondersteunende taken rond de ingang van het ziekenhuis. Het gaat hier dan om mensen begeleiden naar afspraak, het controleren van hun temperatuur en het ophalen en afgeven van kleding en wasgoed aangezien bezoek nog niet is toegestaan.

IMG-20200528-WA0000
Nieuws

AV in monumentale ruimtes – Een interview met Heirloom (exploitant van 3de plaats winnaar National Meeting Award, Paushuize in Utrecht)

In de week van 6 april werden de winnaars van de Nationale Meeting Award (de onafhankelijke award voor de beste meeting- en eventlocatie van Nederland) bekend gemaakt. In de categorie ‘L’ vielen maar liefst twee van onze partnerlocaties in de prijzen! Zowel het Carlton President Hotel (#2) als Paushuize (#3), beide gelegen in Utrecht, wisten hoge ogen te gooien op het gebied van kwaliteit, gastvrijheid en ondernemerschap. Uiteraard vond de uitreiking in verband met de aangescherpte corona-maatregelen in een besloten online bijeenkomst plaats.

ACS greep de mogelijkheid aan en ging in gesprek met Heirloom, de verantwoordelijke voor de uitvoering van bijeenkomsten in Paushuize, over hoe we als audiovisueel leverancier onze techniek het beste laten samenkomen met hun monumentale ruimte.

De medewerkers verantwoordelijk voor de marketing binnen beide organisaties, Jurriën en Elize,  kregen ieder de mogelijkheid een aantal vragen te stellen aan de ander.

8f5f3806411dce1a3b2b38b21314847cfc81a184
GK.vooraanzichtoptie2.900x900

Jurriën van de Wiel (Marketing & Communicatie, ACS)

 

De jury van de Nationale Meeting Award zei het volgende over Paushuize Utrecht:

“Een monumentaal pand met veel daglicht. De locatie beschikt over klassieke en high-end stijl ingerichte zalen, biedt veel diversiteit en is bovendien prachtig gerestaureerd. Het contact is warm en klantvriendelijk.”

 

1. Jurrien: Wat maakt Paushuize volgens jullie zo’n unieke meeting- en evenementen locatie?

Elize: Paushuize is een 16e -eeuws stadspaleis, gebouwd voor de enige paus die Nederland ooit heeft gehad. Het pand heeft 16 ruimtes, verspreid over vier verdiepingen. Iedere verdieping heeft een andere uitstraling waardoor er altijd een ruimte die passend is bij de bijeenkomst. Paushuize is gelegen in het hart van het historische centrum van Utrecht, met uitzicht op de Domtoren. Bovendien is  Paushuize sinds de renovatie in 2011 een van de duurzaamste monumenten van Nederland. Onze product- en dienstverlening is op alle onze locaties van het hoogste niveau. We willen er voor zorgen dat iedere gast zich thuis voelt, persoonlijke aandacht en maatwerk zijn daarbij de kernwoorden.

 

2. Jurrien: Welke rol speelt AV in dat verhaal?

Elize: Voor vrijwel alle bijeenkomsten is er een vorm van AV-ondersteuning gewenst, of het nu gaat om een uitgebreide presentatie met beeld en geluid bij een groot congres, of achtergrondmuziek bij een diner. Hierin willen we onze gasten graag ontzorgen; we denken graag met hen mee over hoe hun wensen het beste uitgevoerd kunnen worden.

 

3. Jurrien: Wat is het belang van goede AV voor jullie klanten?

Elize: Een bijeenkomst bestaat uit veel verschillende aspecten die een het succes ervan bepalen. De locatie, service en de verzorging van de inwendige mens zijn daarin zeer belangrijk. Maar dat kan allemaal teniet worden gedaan als het geluid niet in orde is, de presentatie hapert of het scherm niet goed zichtbaar is. Goede AV is een absolute voorwaarde voor een geslaagde bijeenkomst.

 

4. Jurrien: Jullie overkoepelende organisatie Heirloom heeft in totaal drie locaties; allemaal monumentale panden, waarbij we ook veel samenwerken in de Geertekerk. Zijn er dingen waar een audiovisueel leverancier bij een monumentaal pand extra rekening mee dient te houden?

Elize: Voor Paushuize (maar ook voor de Geertekerk en Huize Molenaar, onze andere locaties) geldt dat er maar in zeer beperkte mate apparatuur geïntegreerd kan worden in de ruimtes. Dat zou de monumentale uitstraling zeer verstoren. Dat betekent dat we veel gebruik maken van mobiele opstellingen. Daarbij kijken we altijd naar hoe de ruimte zo optimaal mogelijk kan worden benut en hoe we dit het mooiste kunnen doen. Dat is vaak een uitdaging omdat een monument kwetsbaarder is dan hedendaagse locaties. Je kunt op een houten, monumentale vloer bijvoorbeeld geen rails voor een camera leggen.

 

5. Jurrien: Hoe vinden jullie dat ACS hiermee omgaat?

Elize: Ons vaste aanspreekpunt van jullie organisatie, Jaap, denkt altijd met ons mee, is eerlijk over de mogelijkheden en kijkt naar alternatieven. De medewerkers van ACS die in onze panden werken gaan altijd zorgvuldig te werk en zorgen er voor dat onze gasten zich goed ondersteund voelen tijdens hun bijeenkomst.

Elize Aal (Marketing & Evenementenplanner, heirloom)

 

1. Elize: Wat is de grootste uitdaging voor jullie voor een partij in een monumentaal pand?

Jurrien: Monumentale panden staan vaak op bijzondere locaties. Als AV-leverancier brengt dat extra uitdagingen met zich mee als het gaat om bijvoorbeeld het laden en lossen en geluidsnormen. Techniek in monumentale ruimtes vraagt dus echt om maatwerk. Denk aan stroomvoorzieningen die anders zijn, hangpunten die ontbreken waardoor alles met truss de lucht in moet en het niet mogen aftapen van kabels die over de vloer lopen.

 

  2. Elize: Hoe bereiden jullie je voor op een evenement in een monumentaal pand? Is dat anders dan in een loods of een nieuw pand?

Jurrien: In principe niet anders dan normaal. Het is van belang dat we van te voren weten met welke randvoorwaarden we rekening dienen te houden, zodat we tijdig ons personeel extra instructies kunnen geven. Zeker als het gaat om voorzichtigheid die geboden is op de desbetreffende locatie.

 

3. Elize: Wat is de tofste/mooiste/gaafste productie die jullie in een monument hebben verzorgd?

Jurrien: In het afgelopen jaar is er wat ons betreft een klus die er in dat opzicht uitspringt, namelijk de opdracht voor een internationale investeringsmaatschappij in de Gashouder, Amsterdam. Tevens ook de grootste klus ooit qua omzet voor onze Nationale Vestigingen.

Showcase >

 

4. Elize: Welke tips geven jullie onze en andere congreslocaties mee voor de toekomst?

Jurrien: Blijf innoveren, blijf je personeel scholen op het gebied van AV. Alleen op die manier kun je als locatie de klant het beste advies geven en zo weet je ook wat er in de markt te krijgen is. Maak hiervoor gebruik van de gratis sales- en operatietrainingen die ACS te bieden heeft aan vaste partners.

Voorderest adviseren we jullie om zoveel mogelijk vast te houden aan jullie kernwaarden. Het is niet voor niks dat de jury jullie tot derde plaats binnen de categorie grote meeting- en eventlocaties zijn beoordeeld.

 

5. Elize: Hoe ziet jullie werk er over 5 jaar uit? (wat is het grootste verschil met nu?)

Jurrien: ACS verwacht dat door de coronacrisis de ontwikkelingen op het gebied van online diensten nog sneller zullen gaan.  Hoewel live-evenementen nooit helemaal zullen verdwijnen, zullen digitale oplossingen over vijf jaar steeds meer en breder worden ingezet. Dat houdt in dat we onze klanten tegen die tijd steeds meer op een andere manier zullen adviseren en faciliteren. En dat heeft uiteraard zijn effect op alle afdelingen binnen de organisatie, van inkoop tot marketing.

 

 

In deze onzekere periode weten wij in ieder geval een ding heel zeker: wij hopen nog heel lang met Heirloom en haar verschillende locaties samen te werken. Onze wens is om in de toekomst steeds vaker klanten op jullie locaties te introduceren en faciliteren. En deze award zal dat alleen maar makkelijker maken voor ons. Nogmaals proficiat, ook aan de andere winnaars en genomineerden!

Een succesvol event opzetten?

Zoekt u een audiovisuele partner die u volledig kan ontzorgen? Neem direct contact op met een van onze specialisten.

Nieuws

Interview – Simon Stoel (Technisch Coördinator)

Zo nu en dan interviewen we een medewerker van ACS. Op deze manier vertrouwen wij erop u een beter beeld te geven van onze mensen. We stellen hen zowel werkgerelateerde als persoonlijke vragen. Deze keer was het de beurt aan onze Technisch Coördinator Simon Stoel.

 

Leeftijd: 25

Functie: Technisch Coördinator

Aantal jaren werkzaam voor ACS: 5 jaar

     1. Wat deed je voor je bij ACS kwam?

Hiervoor heb ik de Opleiding AV- en evenemententechniek aan het Mediacollege in Amsterdam gevolgd en afgerond. In die periode heb ik twee keer een half jaar stage gelopen bij ACS. Na mijn opleiding ben ik vast in dienst getreden als technicus en na drie jaar ben ik doorgegroeid tot mijn huidige functie als Technisch Coördinator.

     2. Welke drie eigenschappen maken jou een goede Technisch Coördinator?

Als Technisch Coördinator werk je veel samen met mensen en dat doe ik graag. Verder ben ik rustig, behulpzaam en meedenkend, wat goed van pas komt bij het vooraf uitdenken van klussen en het op locatie leiding geven. Ik weet het hoofd koel te houden bij tegenslagen en kan goed anticiperen bij lastminute veranderingen.

     3. Wat is de voornaamste reden dat je voor ACS bent komen te werken?

Tijdens mijn studie heb ik met veel plezier twee jaar stage gelopen bij ACS. Door die periode ben ik erachter gekomen dat ACS een leuke organisatie is met fijne collega’s en mooie opdrachten binnen de congres- en evenementenmarkt. Het afwisselende werk door de variatie van grote en kleine klussen en de combinatie van samenwerken met freelancers en vaste collega’s sprak mij zeer aan. Daarnaast waren het de collega’s zelf die adviseerden vast in dienst te treden, wat natuurlijk een groot compliment is voor iemand die net zijn opleiding had afgerond.

     4. Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit?

Mijn werkzaamheden zijn elke dag weer anders, maar over het algemeen besteed ik 30% van mijn tijd op kantoor en 70% op de werkvloer. Op kantoor houd ik mij met name bezig met het voorbereiden van de productie. Hierbij hoort vooral het maken en bewaken van verschillende planningen, waarbij wordt gekeken welke materialen geschikt en beschikbaar zijn.

Op locatie ben ik meestal de leidinggevende van de aanwezige crew. Ik zorg voor een duidelijke taakverdeling en dat iedereen aan het werk gaat. De rest van mijn werkzaamheden hangen af van de omvang van de opdracht. Bij kleine opdrachten ben ik meewerkend voorman en help ik zelf mee met de opbouw. Bij grotere klussen heb ik die tijd nodig voor het contact met de klant en locatie.

     5. Waar haal jij de meeste voldoening uit tijdens werk?

Dat is wanneer een evenement succesvol is verlopen en de klant blij is. Extra voldoening geeft het als je eigen ideeën aan het begin van het traject uiteindelijk werkelijkheid worden. Helemaal als dat lukt met leuke mensen en zonder problemen.

     6. Wat is het meest uitdagende project waar je tot op heden voor bent komen te staan? En hoe heb je dit aangepakt?

Hoewel elk project uitdagend is, was mijn meest uitdagende klus twee jaar geleden in het Hotel Okura Amsterdam. Ik was toen net doorgegroeid tot de functie van Technisch Coördinator. Het was dus een van mijn eerste opdrachten als leidinggevende en dat terwijl het op dat moment qua omzet de grootste klus van de Nationale Vestigingen was.

Het was een klant die alles duidelijk en gespecificeerd wilde hebben. Het afstemmen met mensen uit verschillende landen maakte dat soms lastig. Ook uitdagend was het feit dat er tijdens het evenement meerdere wisselingen van zalen en wanden moesten plaatsvinden. Hierdoor waren veel standaard opstellingen niet mogelijk. Dit gebeurde ’s avonds waardoor tot slot ook technisch personeel veel gewisseld moest worden.

Gelukkig is alles super goed gegaan en was de klant erg tevreden. Om die reden denk ik nog vaak terug aan dit uitdagende en geslaagde evenement.

     7. Wat is tot dusver je beste herinnering aan ACS?

Er zijn tal van mooie herinneringen te bedenken als je werkt binnen zo’n hecht team, maar de leukste momenten zijn toch wel na een klus, als je met collega’s gezellig een hapje gaat eten en het over dingen hebt die niet met werk te maken hebben.

     8. Waarom zou jij werken bij ACS aanbevelen?

ACS is een uitstekende leerschool. Door het afwisselende werk, de cursussen die geboden worden en de mogelijkheden om door te stromen naar functies met meer verantwoordelijkheid, leer ik elke dag bij. Daarbij kom je te werken in een ontzettend hecht team vol mensen die altijd voor elkaar klaarstaan. Gezelligheid is in principe gegarandeerd.

     9. Waar word je buiten werkuren erg blij van?

In mijn vrije tijd kan ik genieten van samen dingen doen met vrienden en familie. Verder doe ik al meer dan 10 jaar met veel plezier aan stijldansen.

     10. Wat moet men verder echt van jou weten?

Van jongs af aan heb ik al een passie voor fotografie. Tegenwoordig doe ik er te weinig mee, maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. Op reis neem ik nog altijd mijn grote camera mee. Mijn interesse voor fotografie heeft er echter wel voor gezorgd dat ik in aanraking ben gekomen met de AV-wereld. Tijdens de open dag van het Media College in Amsterdam, waar ik eigenlijk ging kijken voor een opleiding Fotografie, is mijn interesse voor AV gewekt. Daarvoor wist ik niet eens dat daar een aparte markt en opleiding voor bestond. Niemand in mijn familie werkt bijvoorbeeld in deze branche. Grappig hoe dingen dan kunnen lopen.

Nieuws

Interview – Michiel Langedijk (Floormanager Internationaal)

Vanaf heden zullen om de zoveel tijd een ACS-medewerker interviewen. Op deze manier hopen we u een beter beeld van onze mensen te geven. We stellen hen zowel werkgerelateerde als persoonlijke vragen. Dit keer was het de beurt aan onze Floormanager Internationaal Michiel Langedijk.

 

Leeftijd: 37

Functie: Floormanager Internationaal

Aantal jaren werkzaam voor ACS:  7 jaar

     1. Wat deed je voor je bij ACS kwam?

Hiervoor werkte ik als zelfstandige in de evenementenbranche. Naast het verlenen van technische diensten produceerde ik diverse videoproducties. De afwisseling beviel mij enorm, de ene week stond ik op een festival en de andere week zat ik binnen te editen.

     2. Welke drie eigenschappen maken jou een goede Floormanager?

Dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat collega’s en freelancers dat beter kunnen beoordelen. Zij kunnen ongetwijfeld het beste aangeven op welk gebied ik nog kan groeien.

In het algemeen vind ik dat een goede Floormanager een goede leider is in verschillende aspecten. Hij/zij moet het overzicht kunnen behouden, de juiste informatie bieden aan de mensen binnen het team en daadkrachtig zijn in het maken van beslissingen.

     3. Wat is de voornaamste reden dat je voor ACS bent komen werken?

De doorgroeimogelijkheden, het werken met professionele collega’s en de high-end apparatuur die ACS in huis heeft, waren voor mij toen doorslaggevend. ACS heeft een groot magazijn, en biedt in rustige periodes de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet je het (soms onder druk) in de praktijk ook waarmaken. Als je dat samen met getalenteerde en gepassioneerde collega’s mag uitvoeren, vind ik dat een bevoorrechte baan.

     4. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Wederom een lastige vraag, omdat mijn werkzaamheden voor 50% uit kantoorwerkzaamheden en voor 50% uit werkzaamheden op locatie/productie bestaan. Op kantoor houd ik mij vooral bezig met het uitvoeren van technische controles en het maken van personeels- en productieplanningen. Bij een productieplanning denk je na over welke discipline wanneer moet plaatsvinden. Denk daarbij aan dingen zoals wanneer het tapijt gelegd moet worden en wanneer men de stoelen kan leveren. Op locatie hangt het vooral af van de omvang van de productie.

Tot slot ben ik ook actief in de ondernemingsraad en coach ik verschillende collega’s met hun persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie. Kortom, geen dag is hetzelfde en juist dat spreekt mij zo aan in deze functie.

     5. Waar haal jij de meeste voldoening uit op werk?

Het leuke van ons werk is dat elke productie weer een nieuwe uitdaging is. We benaderen elke opdracht als een eerste kans. Ook wanneer we een eerdere opstelling herhalen, zijn er altijd dingen die we kunnen optimaliseren. Zo houden we onszelf scherp en daar haal ikzelf de meeste voldoening uit.

     6. Wat is het meest uitdagende project waar je tot op heden voor bent komen te staan binnen ACS? En hoe heb je dit aangepakt?

Voldoening zit hem voor mij dus niet altijd in het eindproduct, maar veel vaker in het proces eraan voorafgaand. Tenslotte moet mijn werk ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. Toch zijn er met een strak en realistisch productieschema altijd onvoorziene uitdagingen die op de loer liggen. Aan mij als Floormanager dan ook de taak om het overzicht te houden, de planning te bewaken en tijdig bij te sturen.

Een voorbeeld waarbij zo’n zelfbedachte strategie voor mij in de praktijk vlekkeloos verliep was ECTRIMS 2019. Hier moesten we in 1,5 dag tijd een zaal voor 4000 man inrichten met 19 projectoren. De  uitdaging zat hem vooral in de beperkte opbouwtijd. Een goede voorbereiding was dan ook cruciaal en samen met de collega’s van de werkvoorbereiding hebben we het videoschema tot in de puntjes voorbereid.

Op locatie is de uitvoering onderverdeeld in vier teams en is ervoor gekozen om hen in shifts te laten werken. Dit alles heeft geresulteerd in een goed eindproduct dat op tijd is opgeleverd. Een mooie prestatie voor het hele team!

     7. Wat is tot dusver je mooiste herinnering aan ACS?

Ons werk kent soms enige hectiek en stress. Er is dan niks leukers om met zijn allen na klus even heerlijk te ontspannen. Het kan dan weleens laat en gezellig worden. Uiteraard alleen wanneer het werk dit toelaat ?

     8. Waarom zou je werken bij ACS aanbevelen?

Naast dat we in een ontzettende leuke branche werken, zijn de vrijheid en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen ACS heel aantrekkelijk.

     9. Waar wordt je buiten werkuren erg blij van?

Naast familie en vrienden bezoeken, ben ik graag buiten aan het spelen op mijn surfplank onder een kite. Dat is voor mij de ultieme uitlaatklep.

     10. Wat moet men verder echt van jou weten?

Dat ik als kind zijnde erg stotterde en dat soms nog steeds wel doe. Vooral als ik heel enthousiast, zenuwachtig of een beetje moe ben.

 

 

Nieuws

De EADV tekent meerjarencontract met ACS audiovisual solutions

 

Amsterdam, 23 oktober, 2019

Van 9-13 oktober 2019 vond het 28ste jaarcongres van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) plaats  in het congrescentrum IFEMA in Madrid. Deze editie was het eerste congres dat valt onder het recent getekende meerjarencontract tussen de EADV en ACS audiovisual solutions voor de bouw van tijdelijke congreszalen en de levering van audiovisuele faciliteiten.

De EADV is de toonaangevende community om de kennis van zorgprofessionals op het gebied van dermatologie en venereologie te vergroten. Het 28e jaarlijkse EADV-congres was een groot succes en trok meer dan 12.700 deelnemers van over de hele wereld.

 

“We zijn erg blij dat we ACS hebben gekozen als onze vaste leverancier. Niet alleen voor het bouwen van tijdelijke congreszalen en audiovisuele faciliteiten, maar ook voor de bouw en inrichting van de lounges, e-posterruimte en de businessrooms. Het congres in Madrid werd zeer goed ontvangen, zowel door de bezoekers als de industrie. Ze waardeerden vooral de kwaliteit van de tijdelijke vergaderruimtes die ACS heeft gebouwd. In de komende jaren willen we voor al onze stakeholders de congreservaring blijven verbeteren en we vertrouwen erop dit samen met ACS en andere partners te kunnen doen”.

Martine de Sutter
CEO van de EADV

 

“We zijn vereerd dat we de EADV kunnen toevoegen aan onze lijst van gewaardeerde associaties waarmee we door Europa reizen om hun jaarlijkse evenementen te ondersteunen. We zijn er trots op hen te faciliteren met onze audiovisuele faciliteiten en innovatieve aanpak”.

Jessica Ylstra
CEO van ACS

 

In Madrid was ACS verantwoordelijk voor de bouw en inrichting van zes tijdelijke congreszalen, de overflowruimtes en de e-posterruimte. Daarnaast bouwden zij  de businessrooms, de Patient Village, het EADV Resource Center en zorgden ze op verzoek voor voorzieningen voor exposanten. ACS leverde ook de audio- en visuele faciliteiten in alle sessieruimtes op locatie.


Voor meer informatie
ACS audiovisual solutions
Anneke Postma, Manager Marketing & Communicatie
a.postma@acsaudiovisual.com
tel +31 20 6069340
www.acsaudiovisual.com

Een succesvol event opzetten?

Zoekt u een audiovisuele partner die u volledig kan ontzorgen? Neem direct contact op met een van onze specialisten.

Nieuws

ACS draagt zorg voor haar planeet!

We drinken overdag behoorlijk wat water. Gemiddeld heeft een volwassene 1,5 tot 2 liter water per dag nodig om goed te functioneren. Dit is gelijk aan 6 tot 8 glazen per dag.

Vooral op warme dagen op het werk verliezen we veel vocht. Dat moet worden aangevuld. ACS biedt altijd genoeg water tijdens werktijd aan. Tot nu toe meestal in kleine plastic flesjes. Ervan uitgaande dat iedereen de flesjes leegdrinkt, zou dit oplopen tot ongeveer 6 flesjes per persoon. Dit is echter bijna nooit het geval, wat resulteert in:

– We verspillen schoon drinkwater en geld
– We dragen bij aan het tekort aan drinkbaar water op de wereld
– We zijn verantwoordelijk voor veel onnodig plastic afval

Genoeg drinken is belangrijk, maar goed zorgen voor onze planeet ook!

Gelukkig hoeven we dat niet aan onze medewerkers uit te leggen. Op verzoek van een van onze technici, hebben we nu de plastic waterflesjes tijdens conferenties vervangen voor een duurzame, herbruikbare design drinkfles!

Het is goed om te horen dat een bedrijf als ACS, dat zich inzet voor duurzaamheid, mensen in dienst heeft die geven om het behoud van onze planeet. De eerste stap naar een betere wereld begint immers bij jezelf! En wij helpen ze graag richting een groene, meer duurzame wereld. Samen dragen we zorg voor onze planeet!

Nieuws

Interview – Erik Takes

Vanaf heden zullen om de zoveel tijd een ACS-medewerker interviewen. Op deze manier hopen we u een beter beeld van onze mensen te geven. We stellen hen zowel werkgerelateerde als persoonlijke vragen. Aan onze manager Nationale Vestigingen, Erik Takes, de eer om af te trappen.

 

Leeftijd: 45

Functie: Manager Nationale Vestigingen

Aantal jaren werkzaam voor ACS: > 10 jaar

     1. Wat voor relevante (werk)ervaring nam je mee naar ACS?

Mijn achtergrond is nogal divers; na het afronden van het vwo heb ik via de HES Amsterdam op hbo niveau de opleiding Commerciële Economie gedaan. Parallel daaraan heb ik de kans gekregen in Engeland opleidingen te volgen om als lichtontwerper te worden geschoold. Ik ben na de opleiding aan de slag gegaan bij de ABN AMRO Bank in de commercie. in combinatie daarmee heb ik gebruik gemaakt van atv- en vrije dagen om bij te dragen aan internationale projecten op audiovisueel gebied, met als speerpunt belichting. Na een aantal jaar heb ik de overstap gemaakt naar ACS om van mijn grootste voorliefde ook mijn fulltime werk te maken!

     2. Welke drie eigenschappen maken jou een goede manager?

Ik vind het moeilijk en ongemakkelijk om dat te zeggen… wellicht moet je dat aan mijn collega’s vragen. Ik weet één ding zeker: dit werk moet je met hart en ziel doen en dwingt je op de hoogte te zijn en blijven van alle beschikbare technieken. Wij mogen opdrachten uitvoeren voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers met sterk wisselende wensen en eisen. Het is naar mijn inzicht essentieel dat je zowel klip en klaar functionele opstellingen kunt beschrijven als dieper technisch in staat bent een gesprek te voeren.

     3. Wat is de voornaamste reden dat je voor ACS bent komen werken?

Werken bij een full service audiovisueel bedrijf van substantiële omvang (84 fte) met aansprekende klanten past uitstekend bij mij. Er zijn geen grenzen aan de oplossingen die wij op creatieve wijze kunnen bedenken, vormgeven, uitwerken en realiseren. Het naadloos aansluiten op de vraag van de klant en het vlekkeloos realiseren van producties, ongeacht omvang en wisselende locaties, is en blijft een prachtige uitdaging.

     4. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Ik begin de dag met het wekken van onze kinderen en breng doorgaans mijn zoon naar school, terwijl mijn vrouw onze twee dochters onderbrengt. Daarna direct door naar kantoor.

het eerste uur van de dag besteed ik aan het behandelen van actuele ontwikkelingen, aanvragen en vragen van mijn collega’s. Vanaf het moment dat de dag operationeel is opgestart en eventuele ad-hoc aanvragen het hoofd zijn geboden, is er tijd voor andere werkzaamheden. Dan ga ik aan de slag met het maken en beoordelen van offertes, noodzakelijk overleg op individueel en groepsniveau, afspraken met bestaande en potentiële klanten. Afhankelijk van de periode in het jaar, komen daar ook cyclische taken bij zoals het vaststellen van investeringen, identificeren van nieuwe technische ontwikkelingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, actualiseren van salesplannen, etc. Het einde van de reguliere werkdag staat in het teken van verwerken van, gedurende de dag, ontvangen e-mail van niet-spoedeisende aard.

Gemiddeld twee keer per week blijf ik ’s avonds op kantoor om tijd te maken voor het geconcentreerd inzoomen op complexe producties, uitwerken van verslagen en bekijken van ontwikkelingen via LinkedIn. Daarna keer ik huiswaarts om er zeker van te zijn dat een nieuwe dag wacht met opnieuw een aantal puzzels waar ik graag mee aan de slag ga!

     5. Wat wil jij graag (nog) bereiken op/met de afdeling?

Wat ik graag wil bereiken is dat het palet aan mogelijke oplossingen voor producties niet alleen bekend is, maar ook op begrijpelijke wijze aan onze klanten wordt voorgelegd. Zo maken we binnen ACS steeds nadrukkelijker gebruik van visualisaties ter ondersteuning van de offerte en op basis van de, met de klant besproken, uitgangspunten.

    

     6. Wat is het meest uitdagende project waar je tot op heden voor bent komen te staan binnen ACS? En hoe heb je dit aangepakt?

Er zijn legio voorbeelden te benoemen. Ik ben zo vrij er twee kort te omschrijven die er wat mij betreft uitspringen om uiteenlopende reden:

Voorbeeld 1

Gedurende een driedaagse conferentie ontvingen wij aan het einde van de tweede dag het verzoek de zaal 180 graden te draaien. Vanzelfsprekend is, dat bij een opstelling bestaande uit een groot podium, volledige achtergrond in design en een grote regieopstelling, dat niet zomaar gerealiseerd is.

Toen wij de klant dan ook vroegen naar de aanleiding voor deze wijziging en informeerden over de haalbaarheid in praktische en financiële zin, vormde dat geen enkele belemmering voor hen. Aangezien het verzoek toch wel érg opmerkelijk was en er geen concreet antwoord bleek als reden voor deze nadrukkelijke eis, heb ik even na afloop toch maar voorzichtig geïnformeerd naar de toedracht. Enigszins timide meldde ons contactpersoon van het organisatiebureau dat tijdens de derde conferentiedag een belangrijke rol zou zijn weggelegd voor de CEO en dat die om medische redenen frequent naar het toilet moest. De (dichtstbijzijnde) toiletten bevonden zich achterin de zaal. Niet alleen was dan de afstand groter, maar zou het bezoek ook de gasten opvallen. Toen heb ik maar voorzichtig voorgesteld of de plaatsing van de Rolls Royce onder de Dixie toiletten backstage een acceptabele oplossing zou vormen? Na drie kwartier kwam daarvoor de definitieve goedkeuring en daarmee is er veel tijd, geld en ad-hoc personele energie bespaard gebleven.

Lesson learned; doovragen, soms ook op een ander tijdstip in een andere setting.

Voorbeeld 2

Op woensdagochtend ontvingen wij een offerteaanvraag, waarbij alle informatie behalve de data voor opbouw, operationele periode en afbouw werd verstrekt. Vanzelfsprekend bel je in een dergelijk geval direct op. Ditmaal bleek de geplande opbouw precies twee dagen later te zijn, de opbouw maximaal een halve dag te mogen duren en er was sprake van een operationele periode van vier dagen. Normaal is dat geen probleem, maar het betreft zelden een productie met een hoeveelheid apparatuur van ruim 100 m3, veertien technici voor opbouw en vijf operationele technici. We hebben in de agenda direct zo veel mogelijk vrijgemaakt, met collega’s een team geformeerd en drie uur later de offerte verzonden. Nog geen twee uur later hebben wij de bevestiging ontvangen. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen onze verschillende vestigingen kon er ook bij de samenstelling van de operationele ploeg snel worden geschakeld. Productspecialisten op het gebied van geluid, belichting, projectie, vertaling hebben direct de benodigde apparatuur ingepland, tekeningen gemaakt en uiteindelijk is 36 uur later de opbouw begonnen.

Op dat moment realiseer je dat de aanwezige apparatuur, kennis, ervaring én mentaliteit iets mogelijk maakt dat velen voor onmogelijk gehouden zouden hebben.

Saillant detail: de klant was een organisatie die fabrikant is van professionele audiovisuele apparatuur, die de volledige presentatie van de nieuwe productlijn op dergelijk korte termijn aan ACS heeft toevertrouwd!

     7. Wat is tot dusver je mooiste herinnering aan ACS?

De mooiste herinnering (eigenlijk dagelijkse praktijk) is er één die iets zegt over mentaliteit; het team is zodanig hecht dat ook na het voltooien van de eigen werkzaamheden er tussen de collega’s wordt gecommuniceerd over de verrichtingen op andere locaties. Zodra er op wat voor wijze dan ook hulp, ondersteuning of extra apparatuur benodigd is, staat iedereen, zonder uitzondering, dag én nacht klaar. Die gedrevenheid, collegialiteit en loyaliteit is uniek en maakt mij erg trots.

     8. Waarom zou jij werken bij ACS aanbevelen?

Als je wilt werken in een organisatie met korte lijnen, jezelf graag wilt verdiepen in technische oplossingen, energie krijgt van gesprekken met klanten, enthousiast bent én beseft dat de producten in flightcases zitten, maar alle benodigde kennis en kunde verpakt zit in de hoofden van de collega’s dan moet je maar bellen.

     9. Waar wordt je buiten werkuren erg blij van?

Vrienden ontmoeten, zeilen, uit eten gaan, strand, zon en mijn gezin!

     10. Wat moet men verder echt van jou weten?

Ik was graag verkeersvlieger geworden en ik denk dat ik, ter compensatie van het feit dat ik nooit een verkeersvliegtuig zal (mogen) besturen, heb besloten er zoveel mogelijk van te weten. Overigens zijn verkeersvliegtuigen ook het ultieme maatwerkproduct, waarbij verschillende factoren de uiteindelijke uitvoering en uitrusting bepalen!! Je kunt een vliegtuig niet uit een catalogus bestellen en dat geldt, naar mijn mening, voor audiovisuele technische opstellingen ook!