MVO

Wij vinden het belangrijk om niet alleen zakelijk, maar ook menselijk en maatschappelijk gezien een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de wereldwijde maatschappij. Om dit te bereiken, houden we hier bij alle facetten van onze dienstverlening rekening mee. We doen er alles aan om binnen onze invloedssfeer een positieve impact te maken. Als uitgangspunt ondersteunen wij de tien principes van de UN Global Compact.

Duurzaamheid begint bij de kernwaarden

De tien waarden van de UN Global Compact zijn verschillende kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie. We geloven dat duurzaamheid bij bedrijven begint met het hanteren van dit soort principes. Doordat we de kernwaarden van de UN Global Compact als uitgangspunt te nemen, nemen we onze verantwoordelijkheden tegenover de planeet en de maatschappij.

Zo bestrijden we discriminatie in arbeid en beroep. Verder nemen we een grote verantwoordelijkheid om het milieu te bevorderen. ACS stimuleert dit bijvoorbeeld door milieuvriendelijke technologie te ontwikkelen en verspreiden. Zo hebben we bewust de keuze gemaakt om grote congressen te faciliteren met LED verlichting. De transitie naar LED verlichting zorgde voor een energiebesparing van 80% tot 90% ten opzichte van conventionele verlichting.

ACS laat elk jaar weer zien dat ze een zeer professionele partij zijn, voorlopen als het gaat om innovatie en ons altijd ondersteunen om alle obstakels uit de weg te ruimen.

Nata Nambabatingué

Team Manager ESC Congress & Event Operations
European Society of Cardiology

Een zo ethisch mogelijke inkoop

ACS staat voor een integer beleid. De inkoop van producten roept hierbij ethische vragen op. ACS beschikt over een inkoophandboek zodat het personeel zo ethisch mogelijk zaken kan doen. Daarnaast wegen we in het aan- en inkoopbeleid milieunormen mee.

VCA-gecertificeerd

Sinds 2006 is ACS volledig VCA-gecertificeerd. Dit betekent dat we verantwoord werken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit geeft onze klanten extra zekerheid over de kwaliteit die wij bieden en de verantwoorde manier waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren.

Samen sociaal ondernemen

ACS helpt graag partners en klanten die ook een maatschappelijk beleid doorvoeren. Om dit te ondersteunen, dragen we graag bij aan hun sociale initiatieven. Zo sponsoren we geregeld charity gala’s van klanten om op deze manier een goed doel onder de aandacht te brengen.

Een transparant beleid

Om onze kernwaarden vast te leggen voor klanten en leveranciers, heeft ACS een uitgewerkt rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit rapport wordt uiteen gezet hoe het maatschappelijke beleid is geïntegreerd in de onderneming. Verder wordt bekeken hoe dit beleid voortgezet en verbeterd kan worden. Daarnaast heeft ACS een werkgroep aangesteld die zorg draagt voor het formuleren van nieuwe ambities met betrekking tot maatschappelijk ondernemen.

Een succesvol event opzetten?

Zoekt u een audiovisuele partner die u volledig kan ontzorgen? Neem direct contact op met een van onze specialisten.