Nieuws

Interview -Vincenzo Fornoni (Project Manager Sustainability)

Vincenzo Fornoni is de nieuwe Project Manager Sustainability bij ACS. In dit interview vertelt hij hoe hij duurzaamheid ziet binnen ACS en in de meeting industrie in het algemeen.

Leeftijd: geboren in 1993

Functie: Project Manager Sustainability

Aantal jaren in dienst bij ACS: sinds februari 2022

     1. Hoe is interesse voor duurzaamheid begonnen?

Een van de eerste keren dat ik me bewust werd van mijn interesse voor duurzaamheid was tijdens een gesprek met mijn vader toen ik een jaar of zes was. Ik hoorde iets over de opwarming van de aarde en suggereerde dat we heel veel koelkasten met de deuren open moesten zetten om dit tegen te gaan. Ik weet nog goed dat ik een bepaalde dreiging voelde en begreep dat de manier waarop wij leven onze wereld bedreigt.

Sinds dit moment wist ik dat ik een bijdrage wilde gaan leveren aan de oplossing van dit probleem. Naarmate ik ouder werd, ben ik mij meer bewust geworden van de enorme invloed die het bedrijfsleven heeft op onze maatschappij. Mede daarom koos ik voor de studierichting ‘Business Administration’ en daarna ‘Organizational Innovation and Entrepreneurship’. Ik voelde de behoefte om te begrijpen hoe ik kon bijdragen aan een bedrijfscultuur die onderdeel is van de oplossing en niet van het probleem van klimaatsverandering.

     2. Welke relevante werkervaring neem je mee naar ACS?

Ik neem niet alleen een frisse blik mee op een industrie die momenteel nog een beetje voorzichtig lijkt om concrete stappen te nemen op het gebied van duurzaamheid, maar ik neem ook de nodige ervaring mee. Voor ACS heb ik drie jaar als Sustainability Consultant gewerkt, waarbij ik MKB’ers hielp om energie te besparen. In deze rol leerde ik dat duurzaamheid in bijna alle gevallen een ander woord is voor efficiëntie.

De audiovisuele industrie is aan de ene kant heel duurzaam omdat materialen worden verhuurd in plaats van dat elke keer opnieuw materiaal geproduceerd worden. Aan de andere kant betekent dit wel dat er transport nodig is. Dit is waar audiovisuele bedrijven grote slagen kunnen slaan: door met met lokale leveranciers te werken kan er veel uitstoot worden bespaard.

En tenslotte breng ik veel enthousiasme mee natuurlijk. We moeten een aantal  gedurfde stappen gaan zetten en daarvoor is het belangrijk om mensen in een vroeg stadium ‘mee’ te krijgen. Tot nu toe merk ik dat mijn collega’s binnen ACS dit enthousiasme met mij delen. Ik weet zeker dat we in de komende maanden al de eerste mooie resultaten gaan zien van de ambitieuze doelen die we hebben gesteld.

     3. Waarom is het volgens jou belangrijk voor ACS en de meeting industrie om meer aan duurzaamheid te doen?

Het is inmiddels overduidelijk hoe belangrijk het is om klimaatsverandering zo veel mogelijk in te perken. Gezien de enorme uitdaging hiervan kan geen enkele industrie achter blijven. Dit zien we ook door bijvoorbeeld de steeds strenge eisen die overheden en klanten stellen.

Voor ACS is het simpelweg een logische volgende stap. We staan bekend om de kwaliteit en innovatieve oplossingen die we bieden. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij ook op dit gebied de standaard zetten.

     4. Waar kan ACS op dit moment snelle verbeteringen doorvoeren?

Op dit moment kijken we vooral naar het implementeren van slimmere manieren van transport. Nogmaals, een groot gedeelte van de uitstoot binnen de audiovisuele dienstverlening zit in het transporteren van goederen en mensen. Door dit daar waar mogelijk te reduceren kunnen wij de CO2 uitstoot direct verminderen.

     5. Zijn er aspecten die relevant zijn voor zowel de nationale als internationale markt?

Tijdens de covid pandemie hebben we gezien dat de evenementindustrie is veranderd. We werden genoodzaakt om (veel) meer digitaal te werken en hybride evenementen zijn daardoor veel belangrijker geworden. In het begin waren mensen blij dat ze flink wat reistijd konden besparen door thuis te werken. Echter, we misten allemaal enorm het persoonlijke en fysieke element. Een evenement is natuurlijk meer dan alleen een presentatie van een spreker. Nu we meer fysiek mogen doen zullen hybride evenementen belangrijk blijven. ACS zal ook deze markt blijven bedienen met innovatieve oplossingen waardoor overall minder reiskilometers zullen worden gemaakt.

Daarnaast kijken wij waar mogelijk naar opties voor elektrisch transport. Dat is gezien de huidige stand van de techniek met name voor de nationale markt opportuun.

     6. Ben je van plan om de impact te gaan meten?

Ik geloof heel erg in data gedreven besluitvorming. Daarom is het heel belangrijk dat we een nulmeting doen van hoeveel CO2 we momenteel uitstoten. Op het moment dat we hier inzicht in krijgen, kunnen we kijken naar hoeveel we reduceren door anders te gaan werken en wat voor kosten daar aan verbonden zitten. Door hier transparant over te zijn kunnen met onze klanten om tafel om te kijken welke oplossing het meest interessant is.

7. Hoe zie je de rol van leveranciers en klanten in relatie tot duurzaamheid?

We zien een trend waarbij klanten steeds hogere eisen stellen aan de producten en services die ze afnemen. Dit is voor onze branche niet anders. Ondanks dat deze industrie op het gebied van duurzaamheid nog in de startfase zit, denken we dat ook hier de komende jaren de standaarden snel omhoog gaan. Dit is een kans voor ACS om ook op dit gebied leiderschap te tonen en duurzaamheid een belangrijk element te maken van de hoogwaardige oplossingen die ze bieden.

8. Wat kun je over jezelf delen zodat mensen jou beter leren kennen?

Ik ben gepassioneerd om een positieve impact op onze planeet te maken. Ondanks dat de opdracht soms onmogelijk groot lijkt, heeft de pandemie laten zien hoe snel ecosystemen kunnen herstellen op het moment dat we anders met ze omgaan. Dit biedt voor mij persoonlijk hoop. We hebben echter geen tijd te verliezen! Elke stap die we nemen om minder uit te stoten is essentieel.