Nieuws

Alles wat je wil weten over audiovisuele techniek – Deel 3

In een aantal interview sessies met onze technisch specialisten duiken wij wat dieper in de techniek.  Welke problemen en vragen van klanten komen zij vaak tegen in de dagelijkse praktijk? Daarbij wordt de nodige theorie niet geschuwd. Want soms is het nodig iets meer achtergrondinformatie te hebben om te kunnen begrijpen waarom voor een bepaalde oplossingen wordt gekozen.

We trappen de serie af met een interview met een van onze specialisten op het gebied van audio.

 

Onderwerp: Audio Technologie

Audio Deel 3

Bij events is in toenemende mate aandacht voor video, licht en aankleding. Het meest basic instrument dat ons qua techniek ter beschikking staat, namelijk geluid, is vaak een ondergeschoven kindje. Terwijl goede geluidskwaliteit van wezenlijk belang is voor het slagen van een evenement. Al heb je een spreker van het niveau TED X, als deze slecht te verstaan is voor het publiek op de achterste rijen dan is voor hen de presentatie bij voorbaat waardeloos. Aan onze specialisten vroegen wij wat er allemaal bij komt kijken om van een vergadering of conferentie een verstaanbaar succes te maken. We kijken hierbij nadrukkelijk naar de invloed van de akoestiek in een ruimte bij het overbrengen van spraak.

    1. Hoe worden speakers gebruikt in een ruimte?

Als we kijken naar de opstelling van speakersystemen dan zien we vaak dat er meerdere speakers al dan niet gegroepeerd of verdeeld over de lengte van de ruimte zijn geïnstalleerd. Hier zijn 2 redenen voor:

  1. Evenredige spreiding van het geluid door de ruimte.
  2. De gevolgen van vertraging van het geluid (de delay) reduceren.


Ad 1. Evenredige spreiding:
Voor een optimale beleving dekken we de gehele ruimte met een zo egaal mogelijk geluid. Daarbij zorgen wij ervoor dat de verstaanbaarheid overal van hoge kwaliteit is  op een voor alle deelnemers aangenaam volume. Bij het niet optimaal dekkend zijn van het geluid kan dit leiden tot het niet of moeilijk kunnen verstaan van de spreker, met vaak als gevolg vermoeidheid en irritatie bij de luisteraar. Dit geldt in het bijzonder voor luisteraars waarvan de gesproken taal niet de moedertaal is.

Ad 2. De gevolgen van vertraging van het geluid (de delay) reduceren:
De tijd tussen het vertrekken van het geluid bij de bron tot de aankomst bij de ontvanger is de delay tijd. Bij grotere afstanden tussen bron en ontvanger neemt de tijd tussen zenden en ontvangen toe. Dit kan leiden tot een situatie waarin zalen om een dekkend geluid te krijgen meerdere luidsprekers moeten worden gebruikt. In dat geval wordt er delay toegepast, feitelijk een (tijd-) correctie om te compenseren voor het verschil in afstand zonder hoorbaar neveneffect.

     2. Kan je een voorbeeld geven van hoe delay wordt toegepast in een zaal?

Een zaal is om het geluid dekkend te krijgen in 3 zones opgedeeld. Vooraan, bij het podium is zone 1, het middengedeelte zone 2 en achter in de zaal zone 3. Alle 3 de zones hebben een set speakers voor de dekking van de gehele ruimte. Als men geen delay zou toepassen lekt het geluid van zone 1 door in zone 2. Omdat de afstand van de weergevers /speakers tot aan de ontvanger in zone 2 langer is dan die van de speakers in zone 1, komt het geluid vertraagd aan. Dit is niet alleen storend maar ook verwarrend voor de ontvanger. Om te zorgen dat het geluid in alle 3 de zones tegelijk aankomt wordt er een delay van enkele milliseconden toegepast, precies voldoende om geen storende ‘dubbelingen’ van geluid te horen.

     3. Wat ook vaak genoemd wordt in verband met audio is het woord frequentie. Wat is dat precies?

Als geluid wordt gezien als een golf, dan is een frequentie de tijd tussen de golven. De tijd tussen de golven bepaalt de verschillende toonhoogtes in geluid, uitgedrukt in trilling per seconde: Hertz. Eén Hertz komt dan ook overeen met 1 trilling per seconde.  Echter als geluidstechnici het hebben over frequenties dan refereren we meestal aan de extremen, een laag geluid, bv de brom van een motor/basdreun of hoog geluid zoals (gruwel!) de boor van de tandarts. Alles wat tussen hoog en laag in valt noemen we het ‘mid’. Hoewel het frequentiebereik in minimum én maximum per persoon verschilt valt het menselijke spraak vrijwel volledig in het ‘mid’ spectrum. Frequenties in een geluidsgolf kan je makkelijk visualiseren door naar de vibraties van de conus van een speaker te kijken. Bij lage tonen zal de conus minder vaak vibreren maar grotere bewegingen maken en bij hoge tonen zijn de vibraties sneller na elkaar en de bewegingen kleiner.

Wij zijn heel nieuwsgierig of jullie nog specifieke vragen hebben over geluid!
Stel ze ons en wij zullen ze in een volgende post beantwoorden. Voor advies kan je ons natuurlijk ook altijd via email of telefonisch bereiken.