News

ACS sets new trend with innovative congress lighting

ACS invested greatly in LED lighting recently. First of all, in conjunction with CLSled, a new robust LED spot was developed, using the knowledge and experience of ACS experts. Secondly, a large number of DTS Scena LED80 theater lights and profiles have been purchased at Full AVL Distribution. The lamps were used for the first time at the ESC (European Society of Cardiology) conference at the end of August. With around 33,000 participants, this is the largest medical conference in Europe.

Lighting for congresses is a strange thing. Unlike the theater world, where conventional lighting enjoys preference, congresses lean towards aspects like: reducing energy consumption, reducing costs and reducing footprint. Utilizing LED lighting, 80-90% savings on energy can be achieved compared to conventional light.

As of yet, ACS is the only AV company in the world that consciously made the choice to facilitate major congresses with LED instead of conventional lighting. For the ESC congress, 22 conference rooms that were especially constructed by ACS, were all provided with LED lighting. In total, over 500 lamps were required, all of which were simultaneously purchased.

“This was the time to make the investment. Not only are we the first player in the market that offers this, but we also show that we think in the best interests of our clients,” says Annemiek van Iersel, Manager International Projects of ACS. Despite the fact that this was a major investment, ACS will not incorporate this into ACS’s tariffs. The customer therefore optimally benefits from the low energy costs. The advantage for ACS itself is, besides a unique product and even more satisfied clients, that it also offers savings in both time and space. The lamps are more compact and space efficient, which is better for transport and also simpler in construction. For example, a series of lights are connected with just one lockable cable, whereas its predecessors require much more peripheral equipment and accessories. It therefore cuts like a double-edged sword!

Verlichting voor congressen is een vak apart. In tegenstelling tot de theaterwereld waar men graag met conventioneel licht werkt, zijn voor de congresmarkt aspecten als verlaging van het energiegebruik, waardoor lagere kosten kunnen worden gerealiseerd en het terugdringen van de  footprint, steeds belangrijker. Met ledverlichting kan een energiebesparing van circa 80-90% t.o.v. van conventioneel licht worden bereikt.

ACS is het enige AV bedrijf ter wereld dat bewust de keuze heeft gemaakt om grote congressen te faciliteren met LED in plaats van conventionele verlichting. Voor het ESC congres moesten 22 speciaal door ACS gebouwde congreszalen van LED verlichting worden voorzien. Hiervoor waren in totaal meer dan 500 lampen nodig, die allen in één keer zijn aangeschaft.

“Dit was het moment om de investering te doen. Niet alleen zijn we de eerste speler in de markt die dit heeft, maar ook laten we zien dat we denken in het belang van onze klanten,” zegt Annemiek van Iersel, Manager International Projects van ACS. Ondanks dat het een grote investering is geweest, zal ACS haar klanten geen hogere kosten doorberekenen dan voorheen. De klant profiteert dus optimaal van de lage stroomkosten. Voor ACS zelf levert het, naast een uniek product en tevreden klanten, ook besparing in tijd en ruimte op. De lampen zijn compacter in ruimtebeslag voor transport en zijn ook eenvoudiger in de opbouw. Zo wordt een reeks lampen aangesloten met slechts één door koppelbare kabel, waar er bij de eerder gebruikte armaturen  veel meer randapparatuur nodig was. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Organizing an event succesfully?

Are you looking for an audiovisual partner who can take all your worries off your hands? Contact one of our specialists directly.