Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

ACS audiovisual solutions neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en daar aan gekoppeld haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de planeet en de samenleving serieus. Wij hebben onze NET-ZERO-doelstelling vastgesteld aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Ook hebben wij de NET ZERO CARBON PLEDGE van de evenementenbranche ondertekend en zijn wij actief lid van de UN Global Compact Group.

Duurzaam ondernemen start met het vaststellen van het waardesysteem van een bedrijf en een op principes gebaseerde manier van zakendoen. Dit betekent dat een bedrijf handelt op een manier die, op zijn minst, voldoet aan de fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

Onze CO2-uitstaat verminderen

Wij werken nauw samen met de Climate Neutral Group om jaarlijks onze CO2 uitstoot te vast te stellen en uiteindelijk te verminderen. Deze metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol, de officiële standaard die is overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs.

In onze analyse kijken wij naar onze Scope 1-, 2- en 3-emissies. Hierdoor hebben wij goed inzicht in waar de meeste impact kan worden gemaakt in termen van reductie.

Wij kennen de voornaamste bronnen van CO2 uitstoot in onze organisatie, en op basis hiervan hebben wij onze NET ZERO ambities vastgesteld en de onderstaande beleidswijzigingen doorgevoerd:

• Een geleidelijke overgang van ons wagenpark naar volledig elektrisch
• Ons personeel reist met de trein naar evenementen binnen een straal van 600 km van Amsterdam
• Om transport te verminderen werken wij waar mogelijk met lokale leveranciers
• Wij gebruiken alleen Ledverlichting voor onze opdrachten
• Wij gebruiken herbruikbare (tussen de 20 en 50 keer) tapijttegels tijdens onze opdrachten
• Om plastic afval te verminderen gebruiken al onze medewerkers herbruikbare ‘Dopper’-drinkflessen

ACS laat elk jaar weer zien dat ze een zeer professionele partij zijn, voorlopen als het gaat om innovatie en ons altijd ondersteunen om alle obstakels uit de weg te ruimen.

Nata Nambabatingué

Team Manager ESC Congress & Event Operations
European Society of Cardiology

Een zo ethisch mogelijke inkoop

ACS staat voor een integer beleid. De inkoop van producten roept hierbij ethische vragen op. ACS beschikt over een inkoophandboek zodat het personeel zo ethisch mogelijk zaken kan doen. Daarnaast wegen we in het aan- en inkoopbeleid milieunormen mee.

VCA-gecertificeerd

Sinds 2006 is ACS volledig VCA-gecertificeerd. Dit betekent dat we verantwoord werken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit geeft onze klanten extra zekerheid over de kwaliteit die wij bieden en de verantwoorde manier waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren.

Samen sociaal ondernemen

ACS helpt graag partners en klanten die ook een maatschappelijk beleid doorvoeren. Om dit te ondersteunen, dragen we graag bij aan hun sociale initiatieven. Zo sponsoren we geregeld charity gala’s van klanten om op deze manier een goed doel onder de aandacht te brengen.

Een transparant beleid

Om onze kernwaarden vast te leggen voor klanten en leveranciers, heeft ACS een uitgewerkt rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit rapport wordt uiteen gezet hoe het maatschappelijke beleid is geïntegreerd in de onderneming. Verder wordt bekeken hoe dit beleid voortgezet en verbeterd kan worden. Daarnaast heeft ACS een werkgroep aangesteld die zorg draagt voor het formuleren van nieuwe ambities met betrekking tot maatschappelijk ondernemen.

Een succesvol event opzetten?

Zoekt u een audiovisuele partner die u volledig kan ontzorgen? Neem direct contact op met een van onze specialisten.