ACS en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Our charity - ACS audiovisual solutions

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ACS wil niet alleen zakelijk, maar ook menselijk en maatschappelijk een bijdrage leveren aan het goed functioneren van onze wereldwijde maatschappij.

Daarom ondersteunen wij de tien principes van de UN Global Compact; dit zijn verschillende kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie en doen wij er alles aan om, binnen onze invloedssfeer, deze waarden te hanteren en uit te dragen.

 

De tien principes van de UN Global Compact

Mensenrechten

Principe 1 : bedrijven moeten de bescherming van de internationaal geproclameerde mensenrechten steunen en respecteren; en

Principe 2 : ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

 

Arbeidsnormen

Principe 3 : Bedrijven dienen de vrijheid van verenigingen en de erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;

Principe 4 : het bestrijden van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;

Principe 5 : bestrijden en support bieden aan de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

Principe 6 : het bestrijden van discriminatie in arbeid en beroep.

 

Milieu

Principe 7 : bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen;

Principe 8 : het initiatief nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en

Principe 9 : bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

 

Anti-Corruptie

Principe 10 : bedrijven moeten corruptie bestrijden, in al haar vormen, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Een transparant beleid

Om onze kernwaarden vast te leggen voor onze klanten en leveranciers heeft ACS een uitgewerkt MVO rapport, dat jaarlijks up to date wordt gehouden. In dit rapport brengen wij tot uiting hoe wij ons maatschappelijke beleid voortzetten en hebben geïntegreerd binnen onze onderneming. Daarnaast heeft ACS een MVO werkgroep aangesteld, die jaarlijks nieuwe pijlers introduceert; deze pijlers kunt u tevens terug vinden in het MVO rapport.

Aangezien ons MVO beleid is gebaseerd op de tien principes van de UN Global Compact, dragen wij zorg voor de continue monitoring van het opvolgen van deze 10 principes. Deze monitoring houden wij jaarlijks bij in het Communication on Progress document van de UN.

Dit document kunt u vinden op de website van de UN Global Compact:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/151#cop

 

Samen sociaal ondernemen

ACS ondersteunt ook haar partners en klanten in een maatschappelijk beleid en draagt daarom bij op verschillende vlakken aan sociale initiatieven. Geregeld sponsort ACS charity gala’s van haar klanten om op deze wijze bij te dragen aan het onder de aandacht brengen van een goed doel.

Wilt u inzicht in ons MVO beleid? Download dan hieronder ons MVO rapport.

ACS audiovisual solutions – MVO rapport 2017