Nieuws

Interview – Erik Takes

Vanaf heden zullen om de zoveel tijd een ACS-medewerker interviewen. Op deze manier hopen we u een beter beeld van onze mensen te geven. We stellen hen zowel werkgerelateerde als persoonlijke vragen. Aan onze manager Nationale Vestigingen, Erik Takes, de eer om af te trappen.

 

Leeftijd: 45

Functie: Manager Nationale Vestigingen

Aantal jaren werkzaam voor ACS: > 10 jaar

     1. Wat voor relevante (werk)ervaring nam je mee naar ACS?

Mijn achtergrond is nogal divers; na het afronden van het vwo heb ik via de HES Amsterdam op hbo niveau de opleiding Commerciële Economie gedaan. Parallel daaraan heb ik de kans gekregen in Engeland opleidingen te volgen om als lichtontwerper te worden geschoold. Ik ben na de opleiding aan de slag gegaan bij de ABN AMRO Bank in de commercie. in combinatie daarmee heb ik gebruik gemaakt van atv- en vrije dagen om bij te dragen aan internationale projecten op audiovisueel gebied, met als speerpunt belichting. Na een aantal jaar heb ik de overstap gemaakt naar ACS om van mijn grootste voorliefde ook mijn fulltime werk te maken!

     2. Welke drie eigenschappen maken jou een goede manager?

Ik vind het moeilijk en ongemakkelijk om dat te zeggen… wellicht moet je dat aan mijn collega’s vragen. Ik weet één ding zeker: dit werk moet je met hart en ziel doen en dwingt je op de hoogte te zijn en blijven van alle beschikbare technieken. Wij mogen opdrachten uitvoeren voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers met sterk wisselende wensen en eisen. Het is naar mijn inzicht essentieel dat je zowel klip en klaar functionele opstellingen kunt beschrijven als dieper technisch in staat bent een gesprek te voeren.

     3. Wat is de voornaamste reden dat je voor ACS bent komen werken?

Werken bij een full service audiovisueel bedrijf van substantiële omvang (84 fte) met aansprekende klanten past uitstekend bij mij. Er zijn geen grenzen aan de oplossingen die wij op creatieve wijze kunnen bedenken, vormgeven, uitwerken en realiseren. Het naadloos aansluiten op de vraag van de klant en het vlekkeloos realiseren van producties, ongeacht omvang en wisselende locaties, is en blijft een prachtige uitdaging.

     4. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Ik begin de dag met het wekken van onze kinderen en breng doorgaans mijn zoon naar school, terwijl mijn vrouw onze twee dochters onderbrengt. Daarna direct door naar kantoor.

het eerste uur van de dag besteed ik aan het behandelen van actuele ontwikkelingen, aanvragen en vragen van mijn collega’s. Vanaf het moment dat de dag operationeel is opgestart en eventuele ad-hoc aanvragen het hoofd zijn geboden, is er tijd voor andere werkzaamheden. Dan ga ik aan de slag met het maken en beoordelen van offertes, noodzakelijk overleg op individueel en groepsniveau, afspraken met bestaande en potentiële klanten. Afhankelijk van de periode in het jaar, komen daar ook cyclische taken bij zoals het vaststellen van investeringen, identificeren van nieuwe technische ontwikkelingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, actualiseren van salesplannen, etc. Het einde van de reguliere werkdag staat in het teken van verwerken van, gedurende de dag, ontvangen e-mail van niet-spoedeisende aard.

Gemiddeld twee keer per week blijf ik ’s avonds op kantoor om tijd te maken voor het geconcentreerd inzoomen op complexe producties, uitwerken van verslagen en bekijken van ontwikkelingen via LinkedIn. Daarna keer ik huiswaarts om er zeker van te zijn dat een nieuwe dag wacht met opnieuw een aantal puzzels waar ik graag mee aan de slag ga!

     5. Wat wil jij graag (nog) bereiken op/met de afdeling?

Wat ik graag wil bereiken is dat het palet aan mogelijke oplossingen voor producties niet alleen bekend is, maar ook op begrijpelijke wijze aan onze klanten wordt voorgelegd. Zo maken we binnen ACS steeds nadrukkelijker gebruik van visualisaties ter ondersteuning van de offerte en op basis van de, met de klant besproken, uitgangspunten.

    

     6. Wat is het meest uitdagende project waar je tot op heden voor bent komen te staan binnen ACS? En hoe heb je dit aangepakt?

Er zijn legio voorbeelden te benoemen. Ik ben zo vrij er twee kort te omschrijven die er wat mij betreft uitspringen om uiteenlopende reden:

Voorbeeld 1

Gedurende een driedaagse conferentie ontvingen wij aan het einde van de tweede dag het verzoek de zaal 180 graden te draaien. Vanzelfsprekend is, dat bij een opstelling bestaande uit een groot podium, volledige achtergrond in design en een grote regieopstelling, dat niet zomaar gerealiseerd is.

Toen wij de klant dan ook vroegen naar de aanleiding voor deze wijziging en informeerden over de haalbaarheid in praktische en financiële zin, vormde dat geen enkele belemmering voor hen. Aangezien het verzoek toch wel érg opmerkelijk was en er geen concreet antwoord bleek als reden voor deze nadrukkelijke eis, heb ik even na afloop toch maar voorzichtig geïnformeerd naar de toedracht. Enigszins timide meldde ons contactpersoon van het organisatiebureau dat tijdens de derde conferentiedag een belangrijke rol zou zijn weggelegd voor de CEO en dat die om medische redenen frequent naar het toilet moest. De (dichtstbijzijnde) toiletten bevonden zich achterin de zaal. Niet alleen was dan de afstand groter, maar zou het bezoek ook de gasten opvallen. Toen heb ik maar voorzichtig voorgesteld of de plaatsing van de Rolls Royce onder de Dixie toiletten backstage een acceptabele oplossing zou vormen? Na drie kwartier kwam daarvoor de definitieve goedkeuring en daarmee is er veel tijd, geld en ad-hoc personele energie bespaard gebleven.

Lesson learned; doovragen, soms ook op een ander tijdstip in een andere setting.

Voorbeeld 2

Op woensdagochtend ontvingen wij een offerteaanvraag, waarbij alle informatie behalve de data voor opbouw, operationele periode en afbouw werd verstrekt. Vanzelfsprekend bel je in een dergelijk geval direct op. Ditmaal bleek de geplande opbouw precies twee dagen later te zijn, de opbouw maximaal een halve dag te mogen duren en er was sprake van een operationele periode van vier dagen. Normaal is dat geen probleem, maar het betreft zelden een productie met een hoeveelheid apparatuur van ruim 100 m3, veertien technici voor opbouw en vijf operationele technici. We hebben in de agenda direct zo veel mogelijk vrijgemaakt, met collega’s een team geformeerd en drie uur later de offerte verzonden. Nog geen twee uur later hebben wij de bevestiging ontvangen. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen onze verschillende vestigingen kon er ook bij de samenstelling van de operationele ploeg snel worden geschakeld. Productspecialisten op het gebied van geluid, belichting, projectie, vertaling hebben direct de benodigde apparatuur ingepland, tekeningen gemaakt en uiteindelijk is 36 uur later de opbouw begonnen.

Op dat moment realiseer je dat de aanwezige apparatuur, kennis, ervaring én mentaliteit iets mogelijk maakt dat velen voor onmogelijk gehouden zouden hebben.

Saillant detail: de klant was een organisatie die fabrikant is van professionele audiovisuele apparatuur, die de volledige presentatie van de nieuwe productlijn op dergelijk korte termijn aan ACS heeft toevertrouwd!

     7. Wat is tot dusver je mooiste herinnering aan ACS?

De mooiste herinnering (eigenlijk dagelijkse praktijk) is er één die iets zegt over mentaliteit; het team is zodanig hecht dat ook na het voltooien van de eigen werkzaamheden er tussen de collega’s wordt gecommuniceerd over de verrichtingen op andere locaties. Zodra er op wat voor wijze dan ook hulp, ondersteuning of extra apparatuur benodigd is, staat iedereen, zonder uitzondering, dag én nacht klaar. Die gedrevenheid, collegialiteit en loyaliteit is uniek en maakt mij erg trots.

     8. Waarom zou jij werken bij ACS aanbevelen?

Als je wilt werken in een organisatie met korte lijnen, jezelf graag wilt verdiepen in technische oplossingen, energie krijgt van gesprekken met klanten, enthousiast bent én beseft dat de producten in flightcases zitten, maar alle benodigde kennis en kunde verpakt zit in de hoofden van de collega’s dan moet je maar bellen.

     9. Waar wordt je buiten werkuren erg blij van?

Vrienden ontmoeten, zeilen, uit eten gaan, strand, zon en mijn gezin!

     10. Wat moet men verder echt van jou weten?

Ik was graag verkeersvlieger geworden en ik denk dat ik, ter compensatie van het feit dat ik nooit een verkeersvliegtuig zal (mogen) besturen, heb besloten er zoveel mogelijk van te weten. Overigens zijn verkeersvliegtuigen ook het ultieme maatwerkproduct, waarbij verschillende factoren de uiteindelijke uitvoering en uitrusting bepalen!! Je kunt een vliegtuig niet uit een catalogus bestellen en dat geldt, naar mijn mening, voor audiovisuele technische opstellingen ook!