Compensatie CO-2 uitstoot

WIJ NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ACS neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de planeet en de samenleving serieus! Zo onderkennen wij al geruime tijd actief de Sustainable Developments Goals (SDG’s) van de VN. Ook is ACS sinds 2011 lid van de UN Global Compact Group en hebben wij de Net Zero Carbon Events Pledge voor de evenementenindustrie ondertekend.

Duurzaam ondernemen begint met het bepalen van de waardes die voor een bedrijf belangrijk zijn en het zakendoen op basis van hieraan gerelateerde principes. Dit betekent dat ACS opereert op een manier die minimaal voldoet aan fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

WIJ METEN ONZE FOOTPRINT

ACS meet sinds 2019 haar CO2 uitstoot. Om ons beleid op het gebied van MVO verder inhoud te geven, hebben wij  sinds februari 2022 een Sustainability Manager in dienst. In datzelfde jaar is ACS gaan samenwerken met de Climate Neutral Group (CNG), een onafhankelijk organisatie die zich inzet om bedrijven te helpen bij het bereiken netto-nul CO2-footprint in 2050.

De klimaatexperts van CNG gebruiken van innovatieve hulpmiddelen om betrouwbare en transparante metingen te maken van de CO2 uitstoot door bedrijven. Vanwege de COVID lockdown-jaren was het niet mogelijk om in 2020 en 2021 goede metingen te kunnen doen. In 2022 heeft CNG echter weer een volledige analyse kunnen maken van onze CO2 uitstoot, die wij daardoor dit jaar voor het eerst volledig hebben kunnen compenseren.

WIJ COMPENSEREN ONZE CO2 UITSTOOT

Dit hebben wij gedaan door  een zorgvuldige selectie van duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Onder begeleiding van CNG heeft ACS een ‘Gold Standard’ compensatie-investering gedaan in zogenaamde ‘cookstoves’ in Afrika en Nepal. Deze cookstoves verminderen niet alleen lokaal de CO2 uitstoot, maar dragen ook bij aan de verbetering van de gezondheid van mensen, hun dagelijks leven en het milieu in deze landen.

ASC is zich er zeer van bewust dat het terugdringen van de CO2-uitstoot een zeer belangrijk element is in het bereiken van de Netto Zero-doelstelling. Een groot deel van onze emissies liggen echter buiten onze directe invloedssfeer. De enige manier om op korte termijn een netto-nul CO2 doelstelling te bereiken is  door middel van investeringen in deze compensatieprojecten.